december 05, 2005

Luthers varnande ord

Att blicka in i demonvärldens nöjes sidor i tidningar och se hur kändisar lever i sus och dus och orenhet utan att ha en tanke på att hela deras liv noga följs av den Allsmäktiges öga, så känns det mycket tillfredsställande att minnas Martin Luthers ord:

"Lär dig nu att inse följande, och känn dig inte trygg om vår Herre Gud inte genast slår till, utan frukta och se dig för. Han har så många änglar, tjänare och plågor, krig, hunger och pest att han kan finna dig. Han kan uppfylla luften med eld och bränna upp dig. Han kan dränka dig i vatten eller döda dig med gift .. Kort sagt: tusen och åter tusen är de snaror och nät som Gud sätter ut för ogudaktiga och obotfärdiga syndare." Huspostilla, 10 sönd. eft. trefald.

Ingen syndare kan ens ett ögonblick komma undan Guds vrede.