december 15, 2005

Lettland visar vägen

"Staten värnar äktenskapet - en förening mellan man och kvinna". länk
Så står det numera i den Lettiska grundlagen. Bögar i Lettland göre sig därmed icke besvär.

Halleluja, Guds vredes tryck över Lettland har därmed minskat något.