december 01, 2005

Irans religionsbundenhet

"Enligt islam är det förbjudet att konvertera till någon annan religion och en konvertit kan bestraffas med döden. På id-korten i Iran framgår den enskildes religionstillhörighet och myndigheterna tillåter inte att någon byter bort sin muslimska identitet." länk
En medborgare i Iran måste vara en rättrogen muslim från vaggan till graven. Om muslimen någon gång under sitt liv skulle byta religion så är straffet döden.

Sedan den nye presidenten Mahmoud Ahmadinejad installerats i Iran har klimatet alltmer hårdnat för t.ex. de kristna i Iran. Kristna mördas.

Men Sverige och världen för övrigt är tyst.

Men i himlen är det inte tyst. Saliga är martyrerna. De ber just nu i himlen att Gud ska "utkräva hämnd för deras blod", Uppenbarelseboken 6:9-11.

Guds vrede ska ge dem svar på deras böner.