december 22, 2005

Inget adventsfirande!

"Det är orimligt att legitimera adventsfirandet som ett uttryck för vår kultur och vår tradition utan att indirekt framhålla denna som viktigare och mer värdefull än andra kulturer och deras traditioner." länk
En kvinnlig politiker (fp) vill förbjuda adventsfiranden i kyrkor.

"Hon menar att det icke fundamentalistiska samhället ska behandla alla religioner likvärdigt och ingen favoriseras av de offentliga institutionerna."

Detta är helt i överensstämmelse med den allmänna politiska agendan om det mångkulturella samhället. Hennes protest är med andra ord inget att förvånas över. Det som dock är mer än förvånande, ja, chockerande, är att det fortfarande finns skolor som föser in barn i kyrkorna under advent.

Det är märkligt att inte Satan har fått makt ännu att stänga kyrkporten för skolbarnen.

Men en anledning är förmodligen att gudlösa barn ska straffas genom att tvingas lyssna på sekulariserade (ofta kvinnliga) präster som själva bara tror på en bråkdel av Bibeln.

Och då har ju Satan inget att frukta. Tvärtom så hjälper han nog till att fösa in dem i kyrkorna.