december 02, 2005

ingen adventsgudstjänst

Plötsligt fick skolbarnen som hade övat på julsånger och förberett sig på en högtidsstund i kyrkan veta att de där kvinnorna som bestämmer vägrade låta dem gå till kyrkan.

Varför?

Jo, för de där kvinnorna hade fått reda på att prästerna hade ju för sjuttsingen skrivit under det där uppropet mot kyrkomötets beslut att låta homosexuella par välsignas i kyrkan. länk

Så länge kyrkan accepterar det för dagen politiskt korrekta så blir kyrkan applåderad och omtyckt av etablissemanget. Men så fort som kyrkan ger uttryck för tankar och ställningstaganden som är politiskt inopportuna, så får politiker och myndighetspersoner något demoniskt i sina ögon.

Det är i och för sig chockerande att det fortfarande finns skolor som tillåter skolbarnen att gå till adventsgudstjänster under skoltid. Men det beror nog mest på att kyrkor i allmänhet lär och förkunnar ett allmänpolitiskt humanistiskt budskap som alla i samhället kan godta, även ateister och andra religionsutövare än kristna.

I ett rättfärdigt land skulle de där kvinnorna fängslas. Varje skoldag skulle inledas med en timmes bön och lovsång. Och varje skolämne och lektion skulle sedan genomsyras av Bibelns undervisning. För att vara rektor eller lärare skulle krävas minst ett års teologiutbildning och ovillkorligt accepterande av grundläggande kristna trosbekännelser.

En sådan skola skulle minska på Guds vredes tryck som nu mäktigt vilar över landet.