december 28, 2005

Homovänliga kyrkan överges

"Rysk-ortodoxa kyrkan uppges frysa sina relationer med Svenska kyrkan efter beslutet om en välsignelseakt för homosexuella par." länk

Stödet för Svenska Bögkyrkan krymper alltmer. Andra kyrkor, svenska och internationella, tar avstånd från Svenska Bögkyrkan.

Snart är det väl bara SSU och vissa andra svenska politiker som Svenska Bögkyrkan kan räkna som sina trogna vänner.

Aposteln Johannes skriver vad som kännetecknar de falska profeterna:

"De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem."

1 Johannesbrevet 4:5

Kan Svenska Bögkyrkan beskrivas tydligare än så?