december 02, 2005

Girighetens synd

Här är listan på direktörernas löner, de som är med på börsens A-lista.

Det är miljoner och åter miljoner de tjänar varje år. Nu kan visserligen en fattig människa vara mer girig än en rik. Men risken att man välkomnar girighetens ande i sitt hjärta är betydligt större om man är rik.

När Gud slår i vrede kan det ibland betyda att han förhärdar människor med rikedom och makt. Och med tanke på Domens Dag är budskapet till de rika:

"Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden." Ordspråksboken 11:4