december 09, 2005

de onda rösterna

"Inre röster befallde honom att döda sin mamma. - Rösten ältade 'döda, döda, döda´ hela tiden." länk

Det är inte ovanligt att folk hör "röster". Särskilt vid droganvändning. Den sekulariserade världen svamlar då om schizofreni och dylikt. Men kristna vet att det ofta rör sig om demoner som plågar människor. Otaliga är de människor som idag finns på fängelser eller vårdanstalter och som kan vittna om dessa ytterst plågsamma "röster" som befallt dem att göra allt möjligt ont.

Den som lever i synd och otro kan aldrig gå säker från att drabbas av denna Guds vrede.