december 06, 2005

CIA-planen

Det har varit mycket prat nu om de där CIA-planen. Svensk media jagar dem med de mänskliga rättigheterna som blåslampa och tycker planens landningar runt om i världen är alldeles förfärliga. På ett manipulerande sätt försöker man få svenska folket att tycka att man får inte vara dumma mot terrorister, utan även mot dem ska man vara snälla och goa, för det säger ju internationella lagar och fördrag.

CIA-planen fraktar ibland terrorister och terrormisstänkta. Condoleezza Rice förnekade visserligen igår att USA torterar folk. Men hennes ord ska tolkas utifrån den "krigssituation" som USA anser sig befinna i.

Folk med insikt torde idag veta att vid vissa extrema tillfällen är det tyvärr nödvändigt för rättfärdiga stater att tortera terrorister för att få information som kan rädda tusentals människor. I krig kan sådant förekomma, även om det är förbjudet i i teorin.

Den grå massan i väst kommer aldrig att förstå detta, i synnerhet inte eftersom vänstermedia här gör allt för att manipulera folket. Därför tvingas vissa civiliserade demokratiska stater att göra detta så diskret som möjligt.

Det är högst sannolikt att CIA-planens frakt av terrorister redan räddat tiotusentals människor och kanske räddat städer från att utplånas från jordens yta.

CIA-planen ska betraktas som vita beskyddande änglar i skyn.

För övrigt är att säga att FN:s allmänna förklaring, Genevekonventionen och andra liknande internationella lagar och fördrag behöver revideras. Och nya behöver tillkomma. De som nu finns skrevs för en annan tid, en gammal tid. Vi lever nu i en ny tid med helt nya faror för mänskligheten. Ökade rättigheter och befogenheter behöver ges till stater att bekämpa terrorism. Och då räcker det inte med att inhemska lagar ändras, även internationella fördrag och lagar avseende terrorism behöver skapas.