december 09, 2005

Albert Einstein

Juden Albert Einstein ansåg sig vara djupt religiös och kunde säga: "Ingen kan läsa evangelierna utan att känna en verklig närvaro av Jesus. Hans personlighet pulserar i varje ord." Och om vetenskapen: "Jag kan inte tänka mig en äkta vetenskapsman utan en djup tro."

I våra dagar har vi ett växande fenomen som kallas Intelligent Design, en rörelse av forskare och vetenskapsmän som menar att bakom skapelsen finns en intelligent kraft (som en del hävdar är Gud). Vad skulle Einstein säga om det?

När Einstein blev tillfrågad om Gud sa han vid ett tillfälle:

"Vi är i samma situation som ett litet barn som kommer in i ett enormt bibliotek fyllt av böcker på många olika språk. Barnet vet att någon måste ha skrivit böckerna. Barnet vet inte hur. Inte heller förstår barnet språken på vilka böckerna är skrivna. Barnet anar en mystisk ordning i hur böckerna är uppställda men fattar inte vad den är. Så, som jag ser det, är attityden hos även de mest intelligenta människor till Gud. Vi ser universums vidunderliga ordning som lyder under lagar som vi endast bitvis förstår."

Som synes hade Einstein om han levt i dag varit en hängiven förespråkare av Intelligent Design rörelsen.


Källa: Kyrkans Tidning nr 49 (2005), sid 24.