december 01, 2005

12-åriga kriminella

"Barnligan rusade in i guldbutiken som en vild flock. Några var bara tolv år. De stal för över en miljon kronor." länk
Barngänget rånade och hotade med hammare och kniv.

Att också barn är onda fastslår Bibeln: "Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv." "Människans hjärtas tankar är onda ända från ungdomen." Ps 51:7, 1 Mos 8:21.

Därför förvånar det inte en kristen att även barn kan mörda, råna och begå andra brottsliga gärningar.

Denna ondska som bor även i barns hjärtan kan inte med vänlig stämma pratas bort eller "rehabiliteras" bort.

Ondskan i människohjärtat kan dock mest effektivt stävjas med kännbara straff. Detta gäller särskilt barn och ungdomar.

Om dessa barn kunde gripas skulle det bästa straffet vara något som gör mycket ont i kroppen. Förslagsvis prygel och därefter vatten och bröd under en vecka i fängelse. Sedan skulle barnet bli kraftfullt varnad att nästa förbrytelse skulle innebära upprepning av straffet samt att även då med namn och bild bli omnämnd som brottsling i lokaltidning.

Den "humana" omsorgspolitik som nu gäller måste alltså i grunden överges. Istället måste överheten på nytt bli den straffande myndighet som den är kallad till av Gud.

När staten utdelar straff är det Guds vrede vi också då ser i aktion. Det är bl.a. därför som vi kristna aktivt måste verka för att straffet ska återkomma i svensk kriminalpolitik.

Guds undervisning om detta ges framför allt i Romarbrevet kapitel 13.