december 31, 2005

Upprörande bilder på Muhammed

"Under hösten har en intensiv yttrandefrihetsdebatt förts i Danmark sedan Jyllands-Posten publicerat tolv tecknade bilder på temat profeten Muhammed, varpå några av upphovsmännen hotades till livet." länk
Muslimska länder hotar nu med kulturell och ekonomisk bojkott av Danmark. Det är bra, jag står på muslimernas sida i detta. Och jag hoppas Danmark kommer att straffas av muslimska länder för sitt Islamförakt och sin religionsnazism.

Satir och hädelse mot religioner ska inte tillåtas, i synnerhet inte om den riktas mot Kristendomen.

Det gudsfientliga Sverige avskaffade hädelseparagrafen 1949. Men ett rättfärdigt land har hädelselagar. Den som hädar den kristna tron eller Bibeln och de dogmer, händelser och personer som där skildras ska straffas enligt lag. I svårare fall med döden.

"Den som smädar Herrens namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom. Vare sig det är en främling som smädar Namnet, eller en som är född i landet, skall han dödas."
3 Moseboken 24:16

december 30, 2005

år 2005 med tydliga gudsdomar

Det har blivit dags att påminnas om några av de tydliga vredesakter som världen drabbats av under år 2005.

* London drabbades av terrorbomber.

* I framför allt Irak har tusentals dött av terrordåd.

* Oräkneliga har dött av AIDS, särskilt i Afrika.

* Orkanen Katrina dödade och skadade i New Orleans. Andra orkaner och stormar har orsakat förödelse på andra platser (i Sverige orkanen Gudrun).

* Pakistan drabbades av en förödande jordbävning.

* Tsunamins omfattande förstörelse med mellan 225000-400000 döda har media behandlat under hela 2005.

När Gud släpper lös lite av sin vrede är det för att människorna ska vakna upp ur sin syndasömn och börja leva rättfärdigt. Gud manar till tro och omvändelse i varje vredesakt.

Men de flesta kommer att sova vidare i sina synder. Därför kan vi lugnt räkna med att Gud i sin vrede kommer att fortsätta skjuta en del brinnande pilar även under 2006, för ...

"Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede. Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen, sina pilar gör han brinnande."

Psaltaren 7:13-14

våldet i skolorna bara ökar

"Våld, aggressioner och kränkande beteende förekommer i sådan utsträckning i skolan i dag att lärare har svårt att fullfölja sina uppdrag som pedagoger." länk
Så har det blivit i toleransens och snällhetens Sverige där man inte länge får aga barnen. Då blir det barnen som agar de vuxna i stället.

De förtappade människornas lösning till detta heter "konflikthantering". Bibelns lösning heter aga.

En minuts kännbar aga åt en bråkig elev och en hel klass kan få arbetsro under en hel termin.

Nu tvingas i stället hela klassen lida och plågas under en hel termin för kanske en enda besvärlig elev som får hållas medan politiker, lärare, föräldrar och socialtanter babblar om konflikthantering.

Satan skrattar.

december 29, 2005

Islamkritiska bloggar

Sedan bara något år tillbaka har det dykt upp flera bloggar som i huvudsak ägnar tid och intresse åt att kritisera Islam och i synnerhet islamsk terrorism.

Här är några svenska:

Jihad i Malmö

Sanningen om Islam

Forum Mot Islamisering

Al Hamatzav

Och en amerikansk (med svensk text):

Daniel Pipes

Jag för min del ser Islam på gott och ont. Något jag också framhållit i tidigare inlägg. Jag skulle till och med kunna föredra ett muslimskt (moderat) Europa framför ett sekulariserat. Då skulle det bl.a. vara slut med alkohol och sexuell exploatering i samhället, och skärpt lagstiftning överlag. Något som i sin tur skulle minska våld och annan brottslighet. Dessutom skulle den förbannade jämställdhetsguden få jihads svärd indrivet i hjärtat.

Å andra sidan är Islams utbredande i Europa ett verk av Guds vrede. Ett syndigt och sekulariserat Europa som inte vill veta av Skaparen och Frälsaren Jesus Kristus blir straffat med andlig förblindelse, förhärdelse och mörker.

Julhelg = Fyllehelg

"Fylla, bråk och polisingripanden. Årets julhelg har varit stökigare än någonsin ... Ungdomarna går man ur huse och det är helt hysteriskt." länk
Förr var det julefrid, nu är det julefylla och julevåld.

Guds vrede utgjuts alltmer över gudlösa svenskar. Ära vare Gud!

mördare ska inte få nåd


"En livstidsdömd mördare fick nåd av regeringen och släpptes fri ... Nu har mannen åtalats för nya grova våldsbrott och fördes i går tillbaka till fängelset." länk

Mördare ska inte belönas med nåd, för då kan det bli som enligt citatet. Oskyldiga drabbas och orättvisa skipas.

Mördare ska enligt Guds befallning straffas med döden. Dvs staten ska verkställa Guds vrede över en sådan.

december 28, 2005

Homovänliga kyrkan överges

"Rysk-ortodoxa kyrkan uppges frysa sina relationer med Svenska kyrkan efter beslutet om en välsignelseakt för homosexuella par." länk

Stödet för Svenska Bögkyrkan krymper alltmer. Andra kyrkor, svenska och internationella, tar avstånd från Svenska Bögkyrkan.

Snart är det väl bara SSU och vissa andra svenska politiker som Svenska Bögkyrkan kan räkna som sina trogna vänner.

Aposteln Johannes skriver vad som kännetecknar de falska profeterna:

"De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem."

1 Johannesbrevet 4:5

Kan Svenska Bögkyrkan beskrivas tydligare än så?

SSU kräver prästers avgång

"Präster som vägrar välsigna homosexuella måste ´abdikera från sina ämbeten´. Det kräver det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU." länk

Det här var roligt att läsa. I logisk anda vill SSU då också att präster som t.ex. tror på helvetet måste abdikera. För det strider ju mot alla människors lika värde om man tror att vissa människor kommer till helvetet. Ja, SSU måste noga börja studera Bibeln och de Lutherska Bekännelseskrifterna och anteckna varje dogm som strider mot människors lika värde. Och om en präst tror på en sådan dogm måste de sedan kräva dennes abdikering.

Det kommer att innebära att de tvingas kräva nästan varje prästs abdikering. Och inte nog med det, de måste kräva Kristendomens abdikering och förbud av tryckning av Bibeln. Ja, bibelinnehav måste bli lika förbjudet som barnpornografi i datorn.

Och därefter måste de kräva Islams abdikering. Och sedan Judendomens abdikering. Och sedan .....

Jag för min del anser att alla SSU:are som har denna åsikt borde pryglas och sedan sättas i isoleringscell med Bibeln som enda tillhörighet. Det skulle göra dem gott.

Danmark bojkottas

"Nu hotas Danmark av en islamisk bojkott på grund av de teckningar på profeten Muhammed som publicerats i tidningen Jyllands-Posten." länk
Detta kommer vi att få se alltmer av. Den muslimska populationen i Europa växer sig starkare för varje dag. Islam vinner ny terräng i Europa för varje timme som går och blir samtidigt en maktfaktor att ta hänsyn till.

På många sätt är detta bra. I förlängningen kommer det att innebära att den demoniska yttrandefriheten inskränks, och att hädelselagar införs. Detta kommer att gynna även Kristendomen.

Å andra sidan utgör Islams begynnande erövring av Europa en stark vredesaktion från Gud. Ett sekulariserat Europa som alltmer överger den Sanna Tron utlämnas av en vredgad Gud i händerna på Islams väldiga andemakt.

december 23, 2005

TV4:s sataniska Jul

I Tv4 "osar det svavel redan vid midnatt. Då släpps mörkrets makter lösa i skräckisen Omen - som handlar om familjen som får en liten pojke som visar sig vara fan själv. Efter den visar vi uppföljaren Omen 3 och natten mot juldagen går Omen 4." länk

Det är bra TV4, ni ger helvetets barn vad de längtar efter till Jul - skräck och satanism. Människorna vill så gärna fröjdas över satans födelse istället för Guds Sons födelse.

Vad var det Jesus sa nu igen om människor:

"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra." Johannesevangeliet 8:44

prygla plågoandarna

"Barnkliniken har tagit fasta på studier som visat att barns hjärnor kan påverkas av för mycket tv-tittande. Det finns misstankar att små barns hjärnor kan ta direkt skada av de snabba växlingarna i bilden." länk
Både i trailers och i själva programmen fladdrar nu bilderna förbi, det kan vara flera bildväxlingar per sekund.

Det är självklart att inte bara barn utan även vuxna påverkas destruktivt av detta. Våra sinnen är inte skapade för att kunna hantera sådant.

Men där sitter nu flickor och pojkar ostörda i redigeringsrummen och mixtrar ihop på några sekunder snabba bildväxlingar som sedan plågar oss människor och orsakar psykiska störningar.

Nej, dra fram de där omdömeslösa flickorna och pojkarna ur sina gömda rum. Prygla dem och förbjud dem sedan att plåga folket på detta sjuka sätt.

Patriot Act

"President George W Bush hade velat ha en omarbetad version av lagen permanentad, men har tvingats ge efter för majoriteten i kongressen." länk

3 februari är det slut med Patriot Act. Längre tid tog det alltså inte innan mesighet och godtrohet åter slingrade sig runt den amerikanska kongressens veka hjärta.

Presidenten, som ville permanenta Patriot Act, kommer att uppskattas för sin styrka och visdom efter nästa stora terrorattack i USA.

Men då är det för sent.

Englands revolution

"Med början nästa år kommer polisen i Storbritannien att registrera alla bilars rörelser med hjälp av kameror som kan läsa nummerskyltar ... Den brittiska polischefsföreningen säger i ett strategidokument att detta är början på en revolution när det gäller brottsutredningar och möjligheten att gripa misstänkta." länk
Utmärkt. Alla förnuftiga och effektiva medel att komma åt de onda ska användas. Och förr eller senare kommer även Sverige att tvingas gå samma väg. Det är därför lika bra att det sker förr.

Köp inte kvällstidningar!

"Jag har, i likhet med många andra, protesterat mot kvällstabloiderna genom att helt enkelt inte köpa dem de senaste tjugo åren." länk
Detta säger Anders Edenroth, sångare i Real Group.

Jag för min del läser inte ens längre Expressens nättidning.

Jag har följt kvällstidningarnas utveckling och kan konstatera när det gäller Expressen att efter det att chefredaktör Bo Strömstedt lämnade Experessen föll upplagan dramatiskt. För att hejda utvecklingen vek man in på mörkrets väg, tidningen blev en magnet för hämningslöst och gudlöst folk. Man blev en fräck skvallerpress och med mer och vågade inslag om sex. Löpsedlarna blev råare och promiskuösa. Detta fick sedan de mörka krafterna att vakna i många svenskars hjärtan och förtappade människor började åter köpa tidningen.

Ett rättfärdigt land skulle låta polisen utrymma Expressens byggnad på folk och sedan spränga skiten i luften.

Detta kommer tyvärr inte att ske, så därför hoppas jag att Gud i sin vrede på ett mirakulöst sätt förstör byggnaden.


december 22, 2005

bränn sådana filmer

Tittade nyss på programmet Mediemagasinet. Där sades att ingen censur sker idag i film. Man klipper inte en millimeter. Man sätter endast åldersgränser på 7, 11 och 15 år. Man tog heller inga moraliska hänsyn när man bedömde filmer. Sex och svordomar spelade ingen roll. Det enda som avgjorde hur åldersgränsen sattes var våldets karaktär.

Mannen som intervjuades hänvisade till "forskning" som berättade att barn inte tar psykisk skada av sex i filmer. Det var rätt kusligt också att se den intervjuade mannens loja och självsäkra attityd.

Satan har alltså fått fritt spelrum i detta land när det gäller filmers innehåll.

Programmet gjorde också den vanliga resan i tiden och visade på ett typiskt ironiskt sätt hur "moralpaniken" alltid funnits där, från "swing it magistern" och fram till motorsågsmassakern.

Men det intressanta är just tillvänjningen. Hur på ett halvt sekel sex och våld och svordomar och hädelse i film blivit allt råare och råare. Det som visas idag var otänkbart för 15 år sedan, och det som visades för 15 år sedan var otänkbart för 30 år sedan, osv. Den djävulska strategin har lyckats mycket väl. Människorna har blivit allt ruggigare monster som kräver mer och mer blod och mer och mer sex. Mer intimt, mer utdraget. Människorna är som en cancersvulst som bara växer och växer och kräver mer blod. Och ju mer av Satans blod hon får i sig ju mer vill hon ha.

Och samtidigt har våldet i alla dess former ökat dramatiskt under bara ett halvt sekel. Och den psykiska ohälsan har på samma sätt ökat lavinartat under samma tid. Det är våld, våldtäkter, ångest, depressioner och psykiska störningar som aldrig förr i detta land.

Men monstrena viftar bort allt med den klassiska invändningen "Äsch moralpanik har folk alltid haft, men det finns ingen forskning som visar ... bla, bla, bla, bla....."

Nej, ansvariga för sexfilmer och "underhållningsvåld" bör infångas och avrättas. För den skada de åsamkar samhället är tusen gånger värre än vad t.ex. en mördare orsakar.

Alla sådana filmer måste beslagtas och brännas upp.

Innehav av sådana filmer måste bli förbjudet och med kännbara straff som följd.

Ett rättfärdigt land låter demonerna i människan få hungra och törsta förgäves. Ett rättfärdigt land stryper blodtillförseln till cancersvulsten. Ett rättfärdigt land erbjuder ingen tillfredsställelse till de sataniska krafterna i människan.

Endast goda och andliga filmer kan få produceras. Det goda i människan ska stimuleras. Friskt och rent blod ska åter strömma. Allt ska ära Gud.

Sådana åtgärder skulle åtminstone lätta lite på Guds vredes tryck över Sverige.

Inget adventsfirande!

"Det är orimligt att legitimera adventsfirandet som ett uttryck för vår kultur och vår tradition utan att indirekt framhålla denna som viktigare och mer värdefull än andra kulturer och deras traditioner." länk
En kvinnlig politiker (fp) vill förbjuda adventsfiranden i kyrkor.

"Hon menar att det icke fundamentalistiska samhället ska behandla alla religioner likvärdigt och ingen favoriseras av de offentliga institutionerna."

Detta är helt i överensstämmelse med den allmänna politiska agendan om det mångkulturella samhället. Hennes protest är med andra ord inget att förvånas över. Det som dock är mer än förvånande, ja, chockerande, är att det fortfarande finns skolor som föser in barn i kyrkorna under advent.

Det är märkligt att inte Satan har fått makt ännu att stänga kyrkporten för skolbarnen.

Men en anledning är förmodligen att gudlösa barn ska straffas genom att tvingas lyssna på sekulariserade (ofta kvinnliga) präster som själva bara tror på en bråkdel av Bibeln.

Och då har ju Satan inget att frukta. Tvärtom så hjälper han nog till att fösa in dem i kyrkorna.


11 miljoner för porrsurfning

"Den moderate toppolitikern polisanmäls för att ha besökt tusentals porrsajter på sin jobbdator - utöver de sexchattar han ringt från tjänstemobilen. Nu har han sagt upp sig - och får 11,7 miljoner." länk
Så där går det till bland de rika och giriga.

Pensionsavtal ska givetvis innehålla klausuler som förbjuder fallskärmar att utlösas om vederbörande har brutit mot lagen eller begått tjänstefel eller gjort sig skyldig till omoralisk handling.

Nu är det inte så, utan den där politikern trippar nu bara skrattande av tåget och kvitterar ut 11 miljoner och kan fortsätta att tillfredsställda sina lustar utan att någon stör honom mer.

Men även han ska möta Domens Gud en dag.

Det är vår tröst.

festa på bara

"I går verkställde XXX vår besvärliga kvinna i Östra Göinge. Vi firar med tårta och önskar samtidigt henne och hennes barn allt gott i hemlandet!" länk

Ett väldigt rabalder har nu uppstått i svensk media för att personal på Migrationsverket firat en lyckad avvisning.

Det är inte svårt att tänka sig mängder av besvärliga kvinnor och män som söker asyl. Och det kanske dessutom är uppenbart för personal att det är falska bedragare som bara försöker utnyttja den svenska välfärden och den svenska godtrogenheten. Men byråkratins kvarnar måste dock mala och man tvingas under tiden lyssna på och se dessa besvärliga bedragare.

När därför personal äntligen lyckas bli av med sådana falska människor är det förståeligt om man känner sig glada och lättade och därför vill "festa" till lite.

Och det kan de gott få göra, och inte bara de, det kan vi alla få göra vid sådana tillfällen.

----------------------

Sedan kan vi gott festa till lite också när asylsökande med skäl att få stanna beviljas uppehållstillstånd. Det är en ännu större orsak till fest.

december 21, 2005

en galen värld

"Mannen var dömd till ett år och åtta månader, bland annat för sexbrott. Men han släpptes villkorligt ur fängelset och hade då med sig stora mängder lugnande mediciner och potensmedlet [Viagra] som kriminalvårdens läkare hade skrivit ut. Tre veckor efter att mannen släppts villkorligt våldtog han två unga kvinnor." länk

Snart börjar väl kriminalvården ge revolvrar till mördare också så fort de släpps.

Axel skriker ut

"Det finns sedan 1970-talet en enda officiellt sanktionerad förklaring till att människor blir kriminella, svenskar som utlänningar, och gud nåde den som försöker komplicera bilden." länk
Det är Axel Odelberg som skriker ut i dag mot det politiskt korrekta drevet i efterdyningarna av Brås nyligen publicerade rapport om invandrarbrottsligheten.

En ljusglimt i vintermörkret.

Toppkandidaterna

Snart börjar det där programmet Toppkandidaterna i SVT.

Och se här vilken osalig soppa den där s.k. "juryn" består av.

Lotta Gröning, socialdemokratisk babblare i olika sammanhang.
Dominika Peczynski
(fp) f.d. striptease dansös med liberal syn på sex och droger.
Hanna Zetterberg Struwe, aktiv inom vänsterpartiet.
Zanyar Adami, redaktör för invandrartidningen Gringo.
Christer Sturmark, aktiv ateist, ordförande i Humanisterna.
länk

Goda och rättfärdiga människor göre sig med andra ord icke besvär att delta i tävlingen.

december 20, 2005

paraboleländet

"Tre familjer värks från sina lägenheter i Rinkeby för att de vägrat ta ner sina paraboler. Svea hovrätt gav hyresvärden rätt i en dom i dag." länk
Man hade ju hoppats att domstolen skulle grunda detta beslut på det gudlösa i sig med parabolantenner. Men nu rör det sig bara om en rätt banal "skönhetsgrej" så att säga.

I ett rättfärdigt land däremot skulle det varken finnas parabolantenner eller kabel-tv. Endast tv-kanaler som sände program om Bibeln och den kristna tron. Samt nyhetsprogram och enstaka andra program, som dock var föremål för teologisk cencur.

TV:n skulle då hamna i Guds tjänst, och inte som i dag i Satans tjänst. Vi skulle få en klokburk, och inte en dumburk.

december 19, 2005

Rökdemonerna ändrar strategi

"Från den 1 januari får de runt tusen anställda i Älvdalens kommun i Dalarna inte längre röka på arbetstid." länk

"WHO anställer från och med den första december inte längre personer som röker eller använder tobak på andra sätt. Det är första gången en stor internationell organisation, dessutom FN-anknuten, fattar ett så radikalt beslut." länk

"Varje gång en rökare som jobbar inom sjukvården i Jönköpings län vill ta sig ett bloss, måste han eller hon från och med nu byta kläder. Dessutom görs ett löneavdrag för röktiden." länk

Rökdemonerna har tagit livet av miljoner människor, och orsakat skada och lidande för kanske miljarder människor.

Att människorna är i Satans makt kan lätt förstås bl.a. genom att just betrakta rökningens fenomen. Att folk frivilligt väljer att fylla sina lungor med dödliga och livsfarliga gifter kan lättast förklaras med Satans existens.

Men det händer ibland att någon solstråle tittar fram bakom de mörka molnen. Den uppblossade kampen mot rökningen kan kanske ses som en liten solstråle.

Men världen kryllar dock av miljoner andra gifter i mat och dryck, så Satan är nog inte särskilt sorgsen. Han har ändå sin givna plats i människors hjärtan.

Dessutom kommer folk att röka alltmer hemma istället, till död och skada för framför allt barnen. Detta vet Satan.

Moské i Skövde

"Första spadtaget har tagits i det som ska bli Skövdes första moské." länk
Det finns naturligtvis bara En Enda Sann Religion - Kristendomen.

En orsak till att andra religioner ska tillåtas i ett land är att de är goda tjänare i Guds vredes hand. En del av de förtappade i Sverige är ämnade att låta sig vilseledas. Andra är ämnade att förvillas.

Därför ska vi tacka Gud även för t.ex. Islam, Buddhism, Hinduism och Judendom.

Vi ska tacka Gud för att Han nu med denna nya moské kommer att sänka ner Sverige djupare i avfallets mörker.

Om 100 år kan det mycket väl finnas moskéer i de flesta av landets kommuner. Och att muslimerna blir fler i landet är något positivt ur flera aspekter.

Framför allt ska det alltså ses som ett utgjutande av Guds vrede. Detta bl.a. på grund av svenskars gudlöshet och ogudaktighet, sexuell tygellöshet, hädelse, homosex, materialism, m.m.

Den som förhärdar sitt eget hjärta blir ytterligare förhärdad av Gud.

USA:s media = vänster

"I suspected that many media outlets would tilt to the left because surveys have shown that reporters tend to vote more Democrat than Republican." länk
Att USA:s media till stor del är vänsterinriktat är allom bekant. Men att det var så kraftigt vridet var lite överraskande.

Tydligen verkar amerikanarna ändock inte vara alltför lättlurade. Men man kan undra hur det skulle se ut i USA om det over there vore en balanserad media?

I Sverige är situationen likartad.

Media är en stark maktfaktor i varje samhälle. Inte undra på att Ormen vill slingra sig in där.

Saddam älskar Chirac

"I intervjun passar Hussein på att hylla den franske presidenten, Jacques Chirac. ? Chirac är en av mina äldsta vänner, säger han." länk
Det har vi medvetna vetat länge. Frankrike är en tråd i terrorismens spindelnät, om än inte alltid synlig. Deras protester och trilskanden inför Gulfkriget och Irak kriget och deras upproriska trots mot USA beror på att terrorismens andemakt länge haft Frankrike i sin hand.

Guds vredes tryck över Frankrike är starkt.

december 18, 2005

Presidentens största misstag?

"I lagförslaget slås fast att inga krigsfångar inom eller utom USA får behandlas grymt, inhumant eller förnedrande." länk
"This government does not torture and we adhere to the international convention of torture, whether it be here at home or abroad," President Bush said. länk
USA och president Bush har kanske begått sitt största misstag någonsin genom att nu i lagförslag och officiellt ta avstånd från tortyr.

Man har därmed retirerat från slagfältet ett par mil och terroristerna kan nu utan fruktan rusa framåt.

Ibland måste ont fördriva ont. Ibland måste "djävulska" metoder användas för att få Djävulen på knä.

En i synd demonbesatt mänsklighet kan inte alltid bemöta ondskan med humanism och tolerans. Då gräver man snabbt sin egen grav.

USA:s beslut, om det lydigt följs på slagfältet, kan komma att leda till tusentals, kanske miljoner människors död. Städer kan komma att utplånas.

Vi kan därmed få se alltmer av Guds vrede i framtiden, ty även iskalla demonterrorister är redskap i den Allsmäktiges hand.

Halleluja!

december 16, 2005

om att nysa på rätt sättNu är det strax Jul och människorna kommer tillsammans som aldrig annars. Därför tänkte jag nu berätta hur man ska uppföra sig som civiliserad människa när man ska till att nysa eller hosta.

Det äckligaste och värsta sättet är att nysa eller hosta i handen. Så som förbannelsens människor dock gör. Då vore det faktiskt hundrafalt bättre att nysa/hosta på sin egen fot, eller sitt ben, eller böja sig och nysa/hosta på magen.

Handen använder människorna till att hälsa på andra med. Och de tar i dörrhandtag. Och de tar i osten. Och de tar i tidningen eller boken på biblioteket. Ja, de tar i allt möjligt. Och ju mer smittämnen, bakterier och virus människorna har i handen ju större smittspridare blir de.

Så det mest omdömeslösa, kärlekslösa, och elaka sätt man kan nysa/hosta på är att ta sin hand och föra den till munnen och hosta/nysa i den. Då skulle man lika gärna kunna bända upp munnen på någon intill sig och nysa in i den. Fast det vore något mindre ont, för då blir bara en person drabbad, nyser man i handen smittar man indirekt många.

Den ociviliserade och okunniga människan ställer sig då frågan hur man ska göra.

Man ska alltid nysa/hosta i armvecket. Man höjer armen och för armvecket tätt intill munnen och utstöter och sprider sedan sina anstötliga "gifter" i armvecket. Det har även den fördelen att det dämpar det frånstötande bullret.

Om alla uppförde sig på detta civiliserade sätt skulle förkylningar och andra sjukdomar minska drastiskt i Sverige. Och detta i sin tur skulle innebära en stor besparing för staten. En veckas intensiv mediekampanj med information om detta skulle i förlängningen bidra med flera extra miljarder till statskassan.

Men framför allt skulle det innebära att alla som har minsta känsla för vett & etikett skulle få det betydligt angenämare i umgänget med sina medmänniskor.

låt oss kopiera

Amerikanska American Family Association hotar med bojkott mot biljätten Ford om de fortsätter att annonsera i bögpress. länk

Om hälsotillståndet i svensk kristenhet vore frisk och sund skulle vi göra samma sak här. Gemensamt bojkotta företag och organisationer som på något sätt stöder Guds fiende.

onda föräldrar

"Vårdpersonal vittnar nu för första gången om mammor och pappor som smygmatar sina barn, men också om hur föräldrarna aktivt motarbetar vården." länk
Man blir fruktanvärt vred ju mer som avslöjas om de s.k. "apatiska barnen".

Först och främst vred på dessa onda föräldrar. Som behandlas med silkesvantar av vårdpersonal och politiker. Nej, jaga iväg med piskan sådana föräldrar till flygplanen. Det spelar ingen roll ifall en del är "desperata", man utsätter inte sina egna barn för sådant och man ljuger inte och hotar inte och slår inte mot vårdpersonal.

Den svenska mesigheten och svensk tolerant attityd mot sådana kriminella är ond.

För det andra är jag upprörd över politiker som fortfarande med iver försvarar alla dessa onda föräldrar. De borde inte få folkets förtroende i nästa val.

Att det sedan finns äkta fall där asyl är fullt berättigat är en helt annan sak.

december 15, 2005

Peter Kadhammar är rädd

Varför är journalisten Peter Kadhammar rädd? Jo, därför att han inte har gått på medias vilseledande skriverier om Brås hyperkänsliga rapport Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (pdf). Peter har läst rapporten och darrar av kraften i den.

Han redogör för en del besvärande fakta: "Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på personer som är födda utomlands och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge föräldrarna födda utomlands.
Det är fyra gånger vanligare att invandrare är misstänkta för mord, dråp och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. När det gäller misstänkta för våldtäkt är statistiken ännu värre: invandrarna är 4,5 gånger fler än de som är födda i Sverige av svenska föräldrar.
" länk

Det är bra med klarspråk. Men vad ska då samhället göra åt denna verklighet? Förtiga den, som Peter vill? Nej, det finns bättre saker att göra. Man måste först bli medveten om en sak. Det är att svensk kriminalpolitik i grunden oftast skiljer sig ljusår från den kriminalpolitik som finns i de länder från vilka många invandrare kommer ifrån. I många andra länder straffar man faktiskt brottslingar. Det innebär smärta och otrevligheter att begå brott i andra länder. Det får kännbara konsekvenser.

Men så får man inte behandla brottslingar i Sverige. Här får man bara antingen vårda eller rehabilitera brottslingar. Och kriminella ungdomar får kanske bara prata med någon välmenande socialtant. Och denna väsensskillnad i behandling av kriminella gör att många invandrare inte har någon respekt för svensk lagstiftning. Man bara ler milt åt galenskapen och börjar smida på sina planer.

Tyvärr kommer dock inte politiker eller samhällsdebattörer att ta upp denna verklighet. För s.k. "human" kriminalpolitik är i Sverige en helig ko som omfamnas och försvaras av alla riksdagspartier.

Det är synd, för det skulle bli betydligt färre brott av främst invandrare, men också av svenskar, om rättsväsendet åter igen verkligen började straffa brottslingar.

Lettland visar vägen

"Staten värnar äktenskapet - en förening mellan man och kvinna". länk
Så står det numera i den Lettiska grundlagen. Bögar i Lettland göre sig därmed icke besvär.

Halleluja, Guds vredes tryck över Lettland har därmed minskat något.

förrädisk frukt

Jag köper aldrig frukt eller grönsaker från t.ex. Holland. Helt enkelt därför att det ser för fint och vackert ut. Stora och färggranna äpplen och paprikor. Och billigt är det.

Vad är det egentligen för lättlurat folk som köper sådant?

Det är så uppenbart att det är manipulerad frukt. Jag väntar bara på den dag då det ska avslöjas vad bl.a. holländarna gör med sin frukt och sina grönsaker.

Och även om de inte manipulerat frukten så skulle jag ändå aldrig ta i deras frukt, för det smakar ju mest bara vatten.

Måtte någon snart avslöja vad bl.a. holländarna håller på med. Och här kanske vi har det första tecknet i skyn:
"Utländska äpplen i butiken kan vara ett helt år gamla. Den nya kemikalien SmartFresh gör att äpplen och annan frukt inte ruttnar." länk
En sak är säker, de ansvariga för manipulerad och kanske giftig frukt ska inte komma undan Guds vrede.

Och det känns bra att veta.

december 14, 2005

Tony och Conrad

Det nya häxpartiet Fi vill som bekant att flickor ska få ha pojknamn och pojkar ska få ha flicknamn.

Och det var startskottet, sedan började genast demonerna verka för att marken ska förberedas för just detta. Hur gör man det bäst? Jo, självklart genom att smyga sig in i barnens hjärnor, det uppväxande släktet. Och få de små hjärnorna att mjukna och ta till sig det perversa och börja betrakta det som något hur naturligt som helst.

Det är t.ex. därför som en av huvudpersonerna i SVT:s Julkalender, en flicka, heter Tony.

Och det är därför som vinnaren i Tv3:s Robinson heter Conrad.

Detta är nu bara en länk i den demoniska kedja som existerar med uppgift att upplösa familjen och upplösa könen och göra allt jämställt. Men det är inte en oviktig länk.

--------------------

Gud, låt dina vredesdomar drabba med kraft!

Nalin Pekgul (s)

"Hon säger att hon och hennes muslimska trossyskon bättre än Europas urbefolkning vet vilket hot fundamentalisterna utgör." länk
Visst finns det farliga extremister inom den muslimska världen. Men jag för min del skulle hellre, som jag även skrivit förut, se religiöst aktiva muslimer komma till makten i Sverige, och få bort dessa sekulariserade människor som nu styr.

Det är två olika gudar, andemakter. Och man kan diskutera vilken som är mest förödande. Men om Islam skulle komma att regera Sverige skulle det ha flera fördelar jämfört med hur det är idag i samhället.

Det som annars mest skulle minska på Guds vredes tryck över landet är förstås en kristen teokrati.

Morgan Johansson

"För mig känns det helt naturligt att via medlemskap stödja en verksamhet som värnar om samhällets grundläggande värderingar, säger Morgan Johansson." länk
Ministern har gått med i det ateistiska förbundet Humanisterna.

Han är klok på världens vis. Han vet att de värderingar som just nu är på modet i världen i många fall står som motpol till Bibelns värderingar. Och det kan inte den andemakt som är verksam i olydnandens barn stå ut med.

Det vore välkommet om fler ministrar var lika modiga som Morgan.

Irans president

"Förintelsen av judar är en myt. Det var den hårdföre iranske presidentens besked inför tusentals människor på onsdagen." länk
Jag är så glad och tacksam till Gud för denne president! Det är nu minst tredje gången som han trotsigt utmanar Israel och världssamfundet.

Det är så lätt att se Guds visdom i honom. Gud har kallat honom till makten för att det nu är tid för vrede att utgjutas. Det ska bara bli så spännande att se när och hur Gud kommer att utgjuta krigets raseri i området. Kommer Israel att attackera denna månad? Eller i Januari?

Det är en högintressant tid vi lever i.

medie manipulation

"Brå konstaterar att de allra flesta brott begås av personer födda i Sverige." länk

Vilket nonsens! Brå försöker nu göra allt i sin makt för att ta udden av sin egen förfärande statistik. Invandrare, särskilt från vissa länder, begår proportionerligt avsevärt fler brott än svenskar.

Bara töntar kan gå på Brås manipulering. Och de flesta tidningar i Sverige är just töntiga, för man basunerar ut det självklara, det naivt självklara, det vansinnigt självklara - att svenskar trots allt begår de flesta brotten.

Att Brå överhuvudtaget nämner en sådan sak kan faktiskt betraktas som ett bevis för manipulation.

Det som är intressant och betydelsefullt är vilka länder och vilka invandrargrupper som proportionerligt begår de flesta brotten.

Se för övrigt mitt inlägg Mauricio Rojas vågar.

leende mördare

Den ene av de unga mördarna ler så vackert i rätten. Och de berättar att de mördade för att de fick lust. Det blev bara så liksom. länk

Inte undra på. I skolan får de lära sig att allt är meningslöst. Det gråa livet varar ett ögonblick och sedan är det slut. Och vuxenvärlden förser dem med våldsfilmer, våldsmusik, våldssex, våldsdataspel. Och annat giftigt. Varje dag frestas de till ondska.

Att såna här lustmord inte händer oftare är en stor gåta. Men mitt ibland Guds vredes blixtar över landet kan också en barmhärtig Hand synas emellanåt.

Seriemördaren Thomas Quick

Gud befaller i Bibeln att mördare ska dömas till döden.

Svenska staten däremot ger seriemördare alla möjliga slags förmåner så att de fullt ut ska kunna njuta av livet, se här.

Svenska staten hamnar därmed lika mycket under Guds vrede som mördaren.

december 13, 2005

strategin bakom sexreklam

"Ungdomarna dömer ut sexreklamen. De köper hellre produkter som inte marknadsförs med sex." länk
Den sataniska strategin bakom all sexreklam är naturligtvis inte att folk ska köpa ett visst märke av kalsonger eller bikini.

Strategin är att förföra, att locka fram djuriska sexuella instinkter. Att aldrig låta människorna få en stunds ro från sexuella tankar. Att hela tiden uppfylla människornas sinnen med sex, sex och åter sex.

Detta leder sedan folket till sextidningar, sexvideor och sexsajter, osv. Och det hjälper även till att få vissa att begå våldtäkter, otrohet och andra sexuella synder.

----------------------

I ett rättfärdigt land skulle all reklam som på det minsta anspelar på sex vara förbjudet och straffbart.

Gud ska döma förförarna!

Mona håller Lars i handen

"På tisdagseftermiddagen försvarar prästen Lars Gårdfeldt sin avhandling hatar Gud bögar. Bland de närvarande märks bland andra statsrådet Mona Sahlin." länk
I dag predikar en bögpräst en vidrig irrlära på ett universitet.

Då borde blåljusen på polisbilarna vara tända, statsmakten gripa in och fängsla, och disputationen skulle omedelbart brännas upp. Och sedan borde folket fasta och be om att Gud må förlåta och inte drabba landet med vrede.

Men verkligheten är det motsatta, ty vi befinner oss på helvetets förgård. Och därför får irrläraren till och med stöd och uppmuntran från en minister.

Nej Lars, det är inte enstaka protestanter som du har störst anledning att frukta. Det är Gud du skall frukta.

december 12, 2005

Mauricio Rojas vågar

I dag i DN-debatt tar Mauricio Rojas bladet från munnen och uttalar det som är tabu i Sverige att uttala;

Nämligen att invandrare är starkt överrepresenterade i brottsstatistiken. Det kanske de flesta av oss medvetna visste. Men han går längre, han påstår att orsaken bäst går att finna i
invandrarnas sociokulturella arv.

DN-debatt.

Nu är allt detta inget han själv hittat på, statistiken kommer BRÅ att presentera på onsdag.

---------------------------

Ett rättfärdigt land välkomnar människor i nöd, varifrån de än kommer. Men ett rättfärdigt land ställer också krav. Varje invandrare och flykting som kommer till Sverige, särskilt de som kommer från länder med utbredd våldskultur, måste delta i en 6 månaders utbildning där de får kunskap i Bibeln och etik och moral. Och de ska undervisas om att en invandrare/flykting som begår ett grovt brott eller några mindre brott, kommer att utvisas från landet efter avtjänat straff med bland annat prygel.

Det skulle göra Sverige lite tryggare.Abort ger ångest

"Kvinnor som gjort abort riskerar mer långvariga psykiska problem än kvinnor som fått missfall. Och problemen håller i sig i flera år." länk

Vem inbillade sig att man skulle må bra efter att ha dödat sin egen avkomma?

december 11, 2005

polygami snart tillåtet

"If marriage is redefined to include two men in love, on what possible principled grounds can it be denied to three men in love?" länk
I USA har redan startskottet gått för att legalisera polygami. De politiska partier och religiösa grupper som där försvarar polygami har nu fått luft under vingarna efter debatten om same-sex marriage och de homosexuellas rättigheter.

Givetvis kommer svallvågorna därifrån snart att nå Sverige också. Vi kan räkna med att om några år kommer män och kvinnor och flera män-män och flera kvinnor-kvinnor att åberopa sina "rättigheter" att i kärlek få leva i tillåtna polygama "äktenskap".

En man kommer att ha fyra hustrur. En kvinna kommer att vara gift med tre män. Tre män kommer att vara gifta med varandra. Fyra kvinnor kommer att leva i äktenskap med varandra. Tre män och två kvinnor kommer att vara gifta tillsammans. You name it!

Otänkbart? Ja, de menade man allmänt om homosexuella äktenskap också för bara några år sedan.

Det kan räcka med en gripande film så svänger den förtappade opinionen.

Sverige - en hängiven Terrorist

Det som mer än något annat främjar terrorbrott är att låta terrorister komma till tals.

Den som vill bli känd över hela världen kan välja att bli "martyr" och låta spela in en video på sig själv och låta några religiösa fraser utspys ur munnen tillsammans med lite allmänt Israel-USA hat. En sådan person vet att Satans alla tv-bolag kommer att visa inslaget för den gråa fördömda massan i världen.

De allra flesta tittare kommer visserligen att avsky det som de ser och hör. Men samtidigt kommer inslaget att inspirera tusentals okunniga analfabeter, religiösa extremister och andra typer att söka få samma fantastiska uppmärksamhet.

Terrorism och religiös extremism skulle leva i en blek skuggtillvaro om inte media, och då i synnerhet västerländsk media, valde att hjälpa terroristerna att få ut sitt budskap och ge dem gratis reklam. En muslimsk religiös fanatisk analfabet som suktar efter 72 orörda jungfrur i sin muslimska himmel kan alltså får betydligt större uppmärksamhet än vad Jesus fick under de första tusen åren.

De värsta demonerna är således inte terroristerna, utan västerländsk media som låter sig vara villiga megafoner för "martyrer" och terrorister. Al-quaida ledare har också i intervjuer erkänt just detta, de har sagt att kriget utkämpas minst lika effektivt med hjälp av media. De vet att varje gång det visas ett nyhetsinslag av t.ex. en sån där "martyr" så flyttar terroristerna fram sina positioner på slagfältet ytterligare någon kilometer. Terroristernas vapen är inte knivar och bomber och några blodiga och söndertrasade människor, utan tidningar och TV.

Vill vi därför verkligen bekämpa terrorism så ska vi angripa media, och inte i dumhet beklaga oss över enskilda terroristdårar. Alla ansvariga inom media som på minsta sätt för vidare eller ger inidrekt "reklam" åt terrorister och "martyrer" ska betraktas som kriminella och bör straffas av terroristlagar.

Så fort en tidning visar en bild på en "martyr" ska de ansvariga fängslas och tidningen tvingas att läggas ner.

Så fort en nyhetskanal visar en video där "martyren" får kräka upp sin dårskap ska de ansvariga för inslaget fängslas och nyhetskanalen få böta ett mycket kännbart belopp.

Det absolut viktigaste i vår tid är att det blir en medvetenhet om att olika former av "mediereklam" för terrorism, är detsamma som att underblåsa terrorism, att hälla bensin på brasan. Sådan galenskap måste kriminaliseras.

Tystnad och negligerande är de överlägset bästa vapnen i kampen mot terrorism. Och att statsmakter samtidigt i hemlighet och med särskilda befogenheter verkar för att med kraft oskadliggöra terrorister och fängslar terrormisstänkta.

Så minns nu detta: varje gång som t.ex. SVT visar en Al-quaida ledare som levererar ett budskap, eller visar en martyr som med vapen i hand läser upp sitt sista meddelande innan han beger sig av och spränger sig själv och oskyldiga i luften, så blir SVT medskyldig till spridande av terrorism och även medskyldig till alla framtida terrorbrott.

december 10, 2005

rätt uppförande vid entréer

Vid stressad juletid flockas människorna i stan och springer ut och in i affärer för att tillfredsställa sina lustar. Ett frustrerande fenomen som då alltid inträffar är att ouppfostrade människor ofta stannar till strax innanför eller utanför entréerna till affärer.

Mänsklighetens allmäntillstånd skulle förbättras betydligt om folk begrep att inte ställa sig och fundera, eller tjatttra med vänner och bekanta vid dessa in- och utgångar. Det blockerar för andra. Det skapar frustration och irritation. Det leder till knuffar och grymtningar.

Det stör julefriden helt enkelt.

Därför borde varje anständig affär ha en vakt med piska med rätt att använda denna så fort ociviliserade människor stannar till vid entrén.

december 09, 2005

Albert Einstein

Juden Albert Einstein ansåg sig vara djupt religiös och kunde säga: "Ingen kan läsa evangelierna utan att känna en verklig närvaro av Jesus. Hans personlighet pulserar i varje ord." Och om vetenskapen: "Jag kan inte tänka mig en äkta vetenskapsman utan en djup tro."

I våra dagar har vi ett växande fenomen som kallas Intelligent Design, en rörelse av forskare och vetenskapsmän som menar att bakom skapelsen finns en intelligent kraft (som en del hävdar är Gud). Vad skulle Einstein säga om det?

När Einstein blev tillfrågad om Gud sa han vid ett tillfälle:

"Vi är i samma situation som ett litet barn som kommer in i ett enormt bibliotek fyllt av böcker på många olika språk. Barnet vet att någon måste ha skrivit böckerna. Barnet vet inte hur. Inte heller förstår barnet språken på vilka böckerna är skrivna. Barnet anar en mystisk ordning i hur böckerna är uppställda men fattar inte vad den är. Så, som jag ser det, är attityden hos även de mest intelligenta människor till Gud. Vi ser universums vidunderliga ordning som lyder under lagar som vi endast bitvis förstår."

Som synes hade Einstein om han levt i dag varit en hängiven förespråkare av Intelligent Design rörelsen.


Källa: Kyrkans Tidning nr 49 (2005), sid 24.

de onda rösterna

"Inre röster befallde honom att döda sin mamma. - Rösten ältade 'döda, döda, döda´ hela tiden." länk

Det är inte ovanligt att folk hör "röster". Särskilt vid droganvändning. Den sekulariserade världen svamlar då om schizofreni och dylikt. Men kristna vet att det ofta rör sig om demoner som plågar människor. Otaliga är de människor som idag finns på fängelser eller vårdanstalter och som kan vittna om dessa ytterst plågsamma "röster" som befallt dem att göra allt möjligt ont.

Den som lever i synd och otro kan aldrig gå säker från att drabbas av denna Guds vrede.

Irans president provocerar

"Själv uttryckte Ahmadinejad starka tvivel på att någon förintelse av judar alls inträffat, enligt vad Irans officiella nyhetsbyrå Irna rapporterade." länk


Irans president är tillsatt av Gud. Han hotar och skrämmer och provocerar. Gud har låtit honom bli president bl.a. för att Irans folk ska straffas med starkare bojor, men troligen också för att det är tid för att landet ska angripas, och eventuellt för att Mellanöstern äntligen ska explodera på allvar.

december 08, 2005

flyktingar

"Nära hälften av svenskarna, 46%, vill stänga gränserna för fortsatt invandring och fyra av tio utesluter inte tanken på att rösta på ett främlingsfientligt parti." länk
Det är sorgligt att nästan varannan svensk vill stänga gränserna. Sverige ska vara ett öppet land först och främst för kristna som förföljs och förtrycks i sitt hemland. Men att lagen numera även ger bögar rätt till flyktingstatus är horribelt och drar över oss mer av Guds vrede.

Flyktingar ska tas om hand med omsorg, men kriminella bland dessa flyktingar ska oftare än nu utvisas.

Om Sverige vore ett rättfärdigt land skulle varje flykting som vistas i landet få en Bibel och Martin Luthers katekes. Och efter en tid skulle ett "husförhör" ske för att kontrollera att de läst och förstått. De som vägrar ska nekas asyl.

december 07, 2005

Sverker Åström

Demonerna gav i morse utrymme åt bögen och f.d. diplomaten Sverker Åström i både TV 4:s och SVT:s morgonprogram. Han hade nämligen nu på ålderns höst och en kort tid före han ska möta Domaren skrivit en diktbok om bögkärlek. Så där satt han nu som en trygg farbror i mysig morgonsoffa och läste bögdikter av Michelangelo, en man som också var bög och hade umgänge med män och pojkar.

Så djupt ner i mörkrets håla har Sverige sjunkit.

I ett rättfärdigt land skulle det förstås vara otänkbart att någon ens skulle fundera i banorna att ge ut sådan styggelse.

december 06, 2005

CIA-planen

Det har varit mycket prat nu om de där CIA-planen. Svensk media jagar dem med de mänskliga rättigheterna som blåslampa och tycker planens landningar runt om i världen är alldeles förfärliga. På ett manipulerande sätt försöker man få svenska folket att tycka att man får inte vara dumma mot terrorister, utan även mot dem ska man vara snälla och goa, för det säger ju internationella lagar och fördrag.

CIA-planen fraktar ibland terrorister och terrormisstänkta. Condoleezza Rice förnekade visserligen igår att USA torterar folk. Men hennes ord ska tolkas utifrån den "krigssituation" som USA anser sig befinna i.

Folk med insikt torde idag veta att vid vissa extrema tillfällen är det tyvärr nödvändigt för rättfärdiga stater att tortera terrorister för att få information som kan rädda tusentals människor. I krig kan sådant förekomma, även om det är förbjudet i i teorin.

Den grå massan i väst kommer aldrig att förstå detta, i synnerhet inte eftersom vänstermedia här gör allt för att manipulera folket. Därför tvingas vissa civiliserade demokratiska stater att göra detta så diskret som möjligt.

Det är högst sannolikt att CIA-planens frakt av terrorister redan räddat tiotusentals människor och kanske räddat städer från att utplånas från jordens yta.

CIA-planen ska betraktas som vita beskyddande änglar i skyn.

För övrigt är att säga att FN:s allmänna förklaring, Genevekonventionen och andra liknande internationella lagar och fördrag behöver revideras. Och nya behöver tillkomma. De som nu finns skrevs för en annan tid, en gammal tid. Vi lever nu i en ny tid med helt nya faror för mänskligheten. Ökade rättigheter och befogenheter behöver ges till stater att bekämpa terrorism. Och då räcker det inte med att inhemska lagar ändras, även internationella fördrag och lagar avseende terrorism behöver skapas.

december 05, 2005

Luthers varnande ord

Att blicka in i demonvärldens nöjes sidor i tidningar och se hur kändisar lever i sus och dus och orenhet utan att ha en tanke på att hela deras liv noga följs av den Allsmäktiges öga, så känns det mycket tillfredsställande att minnas Martin Luthers ord:

"Lär dig nu att inse följande, och känn dig inte trygg om vår Herre Gud inte genast slår till, utan frukta och se dig för. Han har så många änglar, tjänare och plågor, krig, hunger och pest att han kan finna dig. Han kan uppfylla luften med eld och bränna upp dig. Han kan dränka dig i vatten eller döda dig med gift .. Kort sagt: tusen och åter tusen är de snaror och nät som Gud sätter ut för ogudaktiga och obotfärdiga syndare." Huspostilla, 10 sönd. eft. trefald.

Ingen syndare kan ens ett ögonblick komma undan Guds vrede.

sätt igång nu Israel

"Om Iran inte stoppar sitt kärnvapenprogram före mars nästa år kan Israel komma att ta till militära åtgärder." länk

USA och EU pratar och pratar med Iran. Man kör snällhetslinjen och liknar en naiv Chamberlain. Och under tiden man pratar utvecklar och finslipar mörka krafter sina undergångsvapen och sina planer.

Ondskan kan bara sällan pratas och förhandlas bort. Ondskan måste krossas. I god tid, så fort ogräset tittat fram ur marken måste det ryckas upp.

Varje morgon när jag vaknar hoppas jag att attacken har inletts.

december 03, 2005

kvinnliga professorer o. dyl.

Så fort en kvinnlig professor eller docent (eller med annan hög titel) dyker upp i TV rutan så viftar jag föraktfullt med handen.

Jag inser ju att hon sannolikt inte förtjänar att stå där och uttala sig. Det är endast feministguden som låter hennes ansikte framträda i rutan.

Där det inte finns öppen kvotering så finns det en dold kvotering i samhället. Och den är totalitär. Universitet och myndigheter MÅSTE tillsätta ett antal, helst jämlikt antal kvinnor som män. Det finns ett osynligt men enormt tryck. Om man inte jämt fördelar är Jämo och andra feminister genast där med påtryckning av olika former. Alla statliga och privata företag och organisationer är i dag utsatta för ett politisk (för)tryck att ha en kvinnorepresentation som speglar den politiskt korrekta jämställdhetsfilosofin.

Vi kan vara säkra på att nästan varje gång vi ser en kvinnlig s.k. "professor" så finns det minst 100 män som är betydligt mer begåvade än denna och förtjänar titeln mycket mer.

Men den kvinnliga professorn får uppträda just på grund av att personen har ett kvinnokön, och inte på grund av visdom och omdöme.

- Men kvinnor är ju idag lika välutbildade som männen?

- Ja, men utbildning är inte lika med visdom och omdöme.

Sen finns det alltid undantag, det finns enastående kloka kvinnor som förjänar sin höga ställning.

Ett intressant fenomen är att i vår tid Gud låter flickor och kvinnor bli kunniga och vältaliga. Guds syfte är med all säkerhet att alltfler kvinnor ska komma på ledande poster i vårt land i framtiden.

Men det ska då betraktas som ett Guds straff. Ett avfallet folk får de ledare de förtjänar. Och I Bibeln är det nästan alltid något negativt när kvinnor kommer till makten (de få gånger det sker i Bibeln). Så när vi ser ett land som har många kvinnor på ledande positioner så kan vi vara vissa om att också det är ett tecken på Guds vrede.

För det är i princip endast män som Gud har gett omdöme och visdom att fungera väl som ledare i samhället. När därför Guds uppreser kvinnor så kommer omdömeslöshet, förvirring och gudlöshet att breda ut sig alltmer.

Detta visar sig också mycket tydligt i t.ex. olika opinionsundersökningar. När dessa rör frågor inom t.ex. etik och moral så är det alltid betydligt fler kvinnor än män som röstar på de mest gudlösa alternativen.

------------

Det var kvinnan som först tog av den förbjudna frukten.


december 02, 2005

ingen adventsgudstjänst

Plötsligt fick skolbarnen som hade övat på julsånger och förberett sig på en högtidsstund i kyrkan veta att de där kvinnorna som bestämmer vägrade låta dem gå till kyrkan.

Varför?

Jo, för de där kvinnorna hade fått reda på att prästerna hade ju för sjuttsingen skrivit under det där uppropet mot kyrkomötets beslut att låta homosexuella par välsignas i kyrkan. länk

Så länge kyrkan accepterar det för dagen politiskt korrekta så blir kyrkan applåderad och omtyckt av etablissemanget. Men så fort som kyrkan ger uttryck för tankar och ställningstaganden som är politiskt inopportuna, så får politiker och myndighetspersoner något demoniskt i sina ögon.

Det är i och för sig chockerande att det fortfarande finns skolor som tillåter skolbarnen att gå till adventsgudstjänster under skoltid. Men det beror nog mest på att kyrkor i allmänhet lär och förkunnar ett allmänpolitiskt humanistiskt budskap som alla i samhället kan godta, även ateister och andra religionsutövare än kristna.

I ett rättfärdigt land skulle de där kvinnorna fängslas. Varje skoldag skulle inledas med en timmes bön och lovsång. Och varje skolämne och lektion skulle sedan genomsyras av Bibelns undervisning. För att vara rektor eller lärare skulle krävas minst ett års teologiutbildning och ovillkorligt accepterande av grundläggande kristna trosbekännelser.

En sådan skola skulle minska på Guds vredes tryck som nu mäktigt vilar över landet.

Girighetens synd

Här är listan på direktörernas löner, de som är med på börsens A-lista.

Det är miljoner och åter miljoner de tjänar varje år. Nu kan visserligen en fattig människa vara mer girig än en rik. Men risken att man välkomnar girighetens ande i sitt hjärta är betydligt större om man är rik.

När Gud slår i vrede kan det ibland betyda att han förhärdar människor med rikedom och makt. Och med tanke på Domens Dag är budskapet till de rika:

"Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden." Ordspråksboken 11:4

december 01, 2005

Pippi Långstrump

I media uppmärksammas nu att det är 60 år sedan den första boken om Pippi Långstrump kom ut. Detta firas på sina håll. Men vi rättfärdiga är beklämda av sorg.

Istället borde t.ex. biblioteken detta år tömmas på alla Pippi böcker och dessa brännas på bål.

Pippi representerar den frigjorda, starka, smarta och upproriska feministkvinnan. Det är en ful avgud som listigt döljer sig bakom ett sken av viss snällhet, humor och sprallighet.

Det finns kanske ingen annan svensk kvinna som mer än Astrid Lindgren har påverkat barn runt om i världen att göra uppror mot den Guds eviga skapelseordning som avser man-kvinna, och barn-vuxna. En annan allvarlig sak är att Astrid till och med offentligt vågade sig på att tala negativt om barnaga!

Istället för att tvinga in Pippianden i barnens sinnen så borde rättfärdiga föräldrar, och lärare i skolorna, låta barnen varje dag läsa bibelberättelser, om t.ex. syndafloden, elden över Sodom och Gomorra, plågorna i Egypten, och berättelser om barnens vän - Jesus, och låta dem läsa om Paulus och andra apostlar.

Då skulle de lära sig att frukta Gud och respektera vuxna, och alla flickebarn skulle lära sig att vörda det andra könet. Det skulle förändra samhället i mer positiv riktning. Vi skulle bl.a. få mer stillsamma och lydiga barn. Och barns psykiska hälsa skulle förbättras.

12-åriga kriminella

"Barnligan rusade in i guldbutiken som en vild flock. Några var bara tolv år. De stal för över en miljon kronor." länk
Barngänget rånade och hotade med hammare och kniv.

Att också barn är onda fastslår Bibeln: "Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv." "Människans hjärtas tankar är onda ända från ungdomen." Ps 51:7, 1 Mos 8:21.

Därför förvånar det inte en kristen att även barn kan mörda, råna och begå andra brottsliga gärningar.

Denna ondska som bor även i barns hjärtan kan inte med vänlig stämma pratas bort eller "rehabiliteras" bort.

Ondskan i människohjärtat kan dock mest effektivt stävjas med kännbara straff. Detta gäller särskilt barn och ungdomar.

Om dessa barn kunde gripas skulle det bästa straffet vara något som gör mycket ont i kroppen. Förslagsvis prygel och därefter vatten och bröd under en vecka i fängelse. Sedan skulle barnet bli kraftfullt varnad att nästa förbrytelse skulle innebära upprepning av straffet samt att även då med namn och bild bli omnämnd som brottsling i lokaltidning.

Den "humana" omsorgspolitik som nu gäller måste alltså i grunden överges. Istället måste överheten på nytt bli den straffande myndighet som den är kallad till av Gud.

När staten utdelar straff är det Guds vrede vi också då ser i aktion. Det är bl.a. därför som vi kristna aktivt måste verka för att straffet ska återkomma i svensk kriminalpolitik.

Guds undervisning om detta ges framför allt i Romarbrevet kapitel 13.

Irans religionsbundenhet

"Enligt islam är det förbjudet att konvertera till någon annan religion och en konvertit kan bestraffas med döden. På id-korten i Iran framgår den enskildes religionstillhörighet och myndigheterna tillåter inte att någon byter bort sin muslimska identitet." länk
En medborgare i Iran måste vara en rättrogen muslim från vaggan till graven. Om muslimen någon gång under sitt liv skulle byta religion så är straffet döden.

Sedan den nye presidenten Mahmoud Ahmadinejad installerats i Iran har klimatet alltmer hårdnat för t.ex. de kristna i Iran. Kristna mördas.

Men Sverige och världen för övrigt är tyst.

Men i himlen är det inte tyst. Saliga är martyrerna. De ber just nu i himlen att Gud ska "utkräva hämnd för deras blod", Uppenbarelseboken 6:9-11.

Guds vrede ska ge dem svar på deras böner.