november 22, 2005

Vänd om!

"Det finns flera trender i smittspridningen i östländerna. Viruset sprids alltmer via sexuella kontakter ... Det har också skett en feminisering av hiv/aids ... Alltfler kvinnor smittas av viruset via oskyddad sex med missbrukare som har viruset från den första smittovågen inom drogvärlden. I takt med att sexindustrin växer i regionen, ökar också hiv-smittan bland kvinnor." länk
40 miljoner människor bär nu på HIV-viruset. Borträknat mörkertalet.

Detta är frukten av dokusåpor och filmer och kvällspressen som uppmuntrar till otrohet och sexuell lösaktighet. Och framför allt är det frukten av skolors sex & samlevnads undervisning där man i t.ex. Sverige inte får lära att sex hör till äktenskapet, vilket skulle vara det hundraprocentiga skyddet mot HIV och andra könssjukdomar.

Jag prisar Gud för denna vredesdom!

Sexuellt lösaktiga människor förtjänar att drabbas av vreden, det är Guds rättfärdiga vilja. Samtidigt innebär 40 miljoner människors död ett varningens ord från Skaparen till jordens befolkning: Så går det när ni förkastar mina eviga bud. Då kastar ni er själva in i lidande och död.

Vänd om!