november 12, 2005

Vinterkräksjukan

"Kaskadspyor och dödsångest ... Det kan räcka med att bara gå förbi en person på gatan ... Hela badrummet kan bli en smitthärd på sekunder ... Viruset kan dessutom virvla upp ur toalettstolen när man spolar ... I upp till två veckor kan viruset överleva på dörrhandtag, i textilier, på pengar och en mängd andra ytor." länk
Denna kräka ska nu i vinter infånga tusentals svenskar. En straffande ängel ska på Guds befallning välja ut de människor som ska hemsökas.

Forskarna vet inte hur den kan sprida sig så snabbt, vetenskapen står handfallen.

Vinterkräksjukan ska naturligtvis ses som ett Guds straff för de otroende. För de utvalda som drabbas blir det istället en prövning att tacka Gud för.

Varje otroende som drabbas må betänka Guds vrede och det kommande helvetesstraffet som vinterkräksjukan bara är en liten mild försmak av. Så när du i dödsångest spyr och spyr och utmattad inte vet vad du ska ta dig till,
bed då för din eviga själs frälsning.

Gud kallar till omvändelse också genom denna sjuka. Lovad vare Gud!