november 15, 2005

Över 200 miljoner kristna

"Över 200 miljoner kristna har inte rätt att utöva sin tro som de vill." länk
Vi får höra mycket i media om politiskt förtryck runt om i världen. Och om hur t.ex. homosexuella förföljs. Och om andra minoriteter som förtrycks.

Men de kristna då?

I t.ex. Sri Lanka, Saudiarabien och Förenade arabemiraten är det förbjudet enligt lag för muslimer att omvända sig och bli kristna.

I Kina med fyrtio till femtio miljoner kristna lever de kristna dagligen under hotet att hamna i fängelse för sin tro.

I Saudi Arabien är det till och med förbjudet att ha en Bibel.

Varför agerar inte Sverige och FN högljutt för detta? Varför tiger man?

Svaret är rätt enkelt. I FN finns dessa förtryckarländer med och bestämmer agendan. Och om Sverige skulle börja öppna sin mun i detta skulle vi få räkna med terrorism och olika drastiska straffåtgärder från arabstaterna.

Så de kristna runt om i världen får även i fortsättningen räkna med hot, trakasserier, förföljelser, misshandel, konfiskering av egendomar, mord.

What a wonderful world!