november 21, 2005

vapen åt alla?

En politiker (fp) vill ge kvinnor rätt att beväpna sig med pepparspray. Han gör sitt utspel efter ett par "ruskiga våldtäkter" som han säger. länk

Frågan borde istället handla om medborgarnas allmänna rätt att bära vapen i självförsvars syfte.

Nu är det förstås dumheter att låta endast en grupp i samhället prioriteras med en sådan rätt. Men om så måste ske är det inte kvinnor, utan unga män som ska prioriteras, för det är de som råkar ut för de allra flesta våldsbrotten.

I USA tar man medborgarnas trygghet på större allvar. Där har man nu i t.ex. Florida stiftat en lag som ger medborgarna rätt att bära vapen även utanför det egna hemmet för att bättre kunna försvara sig själv. länk

Belackarna passar då på att tala om rena vildavästern. Det verkar inte finnas något belägg för det. Tvärtom. Personrån och viss annan brottslighet torde minska om det kan antas av förövaren att det presumptiva offret är beväpnat.