november 08, 2005

upploppen i Frankrike

Svenning: "De ropar på hjälp; de vill att vi alla ska se deras hårda, fattiga värld." länk

Chirac: "Frankrike har inte gjort tillräckligt för dessa ungdomar, inte gett dem uppskattning eller fått dem att känna sig förstådda, hörda och respekterade." länk

Så om inte jag tycker mig få tillräckligt med uppksattning så är det bara för mig att gå ut och sätta eld på ett par bilar.

Så om jag tycker att min värld är hård och att ingen förstår mig så är det bara att börja skjuta på poliser.

Vilket bullshit!

Nej, fram med piskorna. Låt slödderungdomarna få känna köttets smärta.

Prygel är historiskt sett den mest användbara och effektiva metoden att få särskilt ungdomar att komma till besinning.

Trotsiga ungdomar förstår oftast inte vett och sans. Man kan pressa all världens kunskap in i deras omogna huvuden. Man kan citera från alla visdomens källor rakt in i deras öron. Man kan tala till dem, mana gott för dem, krama dem. De fattar likväl inte. Det trotsiga blodet bubblar och sjuder ändå i deras ådror. Och det måste bara få utlopp.

Men en sak biter på dem: Köttets smärta.

Det språket kan varje barn och ungdom förstå och ta till sig. Så fort ett trotsigt barn gråter och tjuter i smärta och pina så far dumheten ut ur sinnet och kunskapen tar sin boning i kroppen. Och lugnet återinfinner sig.


Agans och pinans alla goda frukter mognar inte på ett ögonblick. Men omedelbart sätts en process igång.

Så fånga in det där slöddret som nu stökar till lite i Frankrike. Låt dem genast få smaka piskan och smärtan.

Det skulle snabbt lära dem vett, och det skulle avskräcka många andra.

Tyvärr kommer inte det att ske. Ty även Frankrike är fången i ett humanistiskt tänkande som utesluter denna visdom. Det är ett demoniskt tänkande som också står i strid mot Guds goda befallningar.

"Till dårens rygg hör ris."

"Straff är bestämt för bespottarna, piskrapp för dårars rygg."

"Sår som svider renar från ondska, slag renar hjärtats inre."

"Den som spar på riset hatar sin son."

Ordsspråksboken 10:13, 13:24, 19:29, 20:30.

Dessutom är det så att varje gång samhället låter piskan vina över slödderpacks ryggar så manifesteras Guds vrede mot sådana. Ty en straffande "överhet" är ett Guds instrument i denna värld.