november 11, 2005

Tidningen Kommunalarbetaren

I dag kom jag att läsa i tidningen Kommunalarbetaren. Och det var ingen rolig upplevelse, förutom sista sidan då som var reklam för en kristen CD med gamla väckelsesånger.

Annars kvinnor, kvinnor och feminism överallt.

Och ett stort uppslag om en hängiven muslim som kallas Bin Ladin av arbetskamrater och som tycker illa om USA och som vägrade hedra offren från 11-septemberattacken.

Därefter en lång artikel till försvar för världsvid spridande av barnamord (det kallas neutralt förskönande för aborter).

Med andra ord, tre slags avgudar som hyllas i Kommunalarbetaren: feminism, avguderi, mord.

Över sådant vilar Guds vrede.