november 25, 2005

Sveriges farligaste man?

Justitiekanslern Göran Lambertz försvarar i dag Hovrättens sänkning av skadestånd till ett våldtaget barn. Det har upprört hela landet. Men Lambertz är nöjd. länk

Det är också samme Lambertz som försvarade den där domaren i Högsta Domstolen som köpte sex av en ung man. Han kunde gått vara kvar i sin tjänst menade Lambertz.

Det är också denne Lambertz som stoppat mängder av ansökningar runt om i landet av folk, skolor, kommuner m.m. som vill installera kameraövervakning.

Det är också denne Lambertz som avstyrkt Justitieministerns förslag om buggning för att komma åt bl.a. den ökade organiserade brottsligheten.

Det är också denne Lambertz som nu till sist blivit tvungen att reagera över våldsspelet Postal 2. Med detta vill han försöka lägga ribban så högt det bara tänkas kan vad gäller censurgränsen.

Det är också denne Lambertz som tillåtit muslimer att uppmana till mord på judar (här).

Gång på gång genom alla de år som denne Lambertz varit JK så har brottslingarna kunnat gnugga sig tacksamt om händerna och le i mjugg, detta medan allmänheten blivit alltmer frustrerat och ilsket och drabbat.

Men ett land får de myndighetspersoner de förtjänar. Nu har vi en extremt liberal man med mycket stor makt som i många år lyckats sätta käppar i hjulet i kampen mot brottsligheten i alla dess former.

Vi kan även i detta se Guds vrede verksamt.