november 28, 2005

Stenhårt i Egypten

"Problemen började när svenskan tog med sig en bibel till ett möte med en muslim i Kairo." länk
I Egypten är det förbjudet att predika det kristna evangeliet. Det är ett brott i Egypten.

Och det är på samma sätt i flera muslimska länder. Men svenska politiker är tysta om detta. Man tiger som muren. Man vet nämligen vilka negativa effekter, ja rent av livsfarliga effekter det skulle få om Sverige skulle börja pipa lite om detta.

Det är en skammens tystnad. Sverige som har anammat avguden "FN:s allmänna Förklaring om de mänskliga rättigheterna" och talar om denna avgud i var och varannan mening borde veta vad där står om religionsfrihet.