november 13, 2005

Sluta våldta!

600 personer, i huvudsak flickor, skrek igår på Stockholms gator att det måste bli ett slut på våldtäkterna. länk

De var också hemskt arga för att "myndighetspersoner uppmanade kvinnor att stanna inne om kvällarna, dricka mindre alkohol och åka taxi på nätterna."

Nej, många svenska kvinnor som våldtas får faktiskt skylla sig själva. De klär sig sexuellt utmanande. De berusar sig på krogen. De skrattar och flamsar utan omdöme medan brösten skumpar omkring.

I ett rättfärdigt samhälle ska det vara otillåtet för både män och kvinnor att klä sig utmanande. Berusning ska vara straffbart. Och framför allt, flickor ska inte tillåtas vara ute på kvällar utan målsmans närvaro.

Kvinnor ska heller inte ha samma rättigheter som män. Bara tanken är absurd. Kvinnan ska i alla avseenden ha en underordnande roll.

Så fort kvinnor börja kräva jämställdhet och även försöker förverkliga detta så skapas hat och aggressivitet mellan könen vilket bland annat kommer att leda till misshandel och våldtäkter.

En kvinna ska ha ett ödmjukt och stilla sinnelag i samvaron med män. Alltid lyssna, aldrig dominera. I en sådan anda frodas respekt mellan könen.

Det förutsätter förstås också att båda könen accepterar och underordnar sig Skaparens befallningar om de eviga roller som är tilldelade man och kvinna.

En man som brutalt våldtar ska straffas. Men våldtäkter kommer alltid att finnas och även öka i antal så länge flickor och kvinnor beter sig så omdömeslöst och svinaktigt som de gör.

De där 600 personerna borde fångas in och sättas på ett internat där de skulle få undervisning i de mest elementära ting av gudfruktiga kristna. Sedan skulle de tyst och med nedsänkt blick gå hem till sina pojkvänner och män och be dem om förlåtelse. Och därefter leva i sina hem i stillhet och i lydnad för sina män.