november 11, 2005

skapelsetro på marsch

Är vi endast en bit levande kött i ett kallt och tomt universum? Som lever på ett klot där allting är tillåtet eftersom inga gudar finns och där vi lever något ögonblick för att sedan försvinna för alltid?

Det är vad evolutionens religion undervisar oss.

Men det har alltid funnits människor som tror på en Skapare. Även i dag tror de flesta människor i världen på en Skapare. Det senaste som hänt i t.ex. USA är att delstaten Kansas nu den 8 november har bestämt att öppna upp än mer för Intelligent Design rörelsen och indirekt för skapelsetron i 300 lokala skolor. länk

I ett rättfärdigt land får det bara undervisas om Skaparen och skapelsen utifrån vad Bibeln lär. Vetenskapen får då bli en lydig tjänare åt kristna vetenskapsmän och teologer och får användas till att belysa med vilken visdom Gud skapat världen och hur Han uppehåller allt med liv och anda.

Alla böcker som predikar evolution och darwinism ska då vara uppbrända. Ty sådan litteratur väcker Guds vrede.

Den förening i Sverige som mest effektivt arbetar för att sprida information om skapelsetro är Genesis.