november 27, 2005

Ärkebiskopens otro

För några minuter sedan lyssnade jag på ärkebiskop K G Hammar som deltog i TV programmet TV-huset.

Där fick han en direkt och tydlig fråga: "Tror du på helvetet och tror du i så fall att jag som icke-troende kommer dit?"

Här fick nu ärkebiskopen av Gud Allsmäktige ett ypperligt tillfälle att inför hela svenska folket berätta vad Bibeln och den kristna kyrkan har förkunnat och trott under alla tider. Hans svar hade kunnat rädda tusentals svenskar från den eviga förtappelsen.

Men K G Hammar svarade tydligt: "Jag tror inte på helvetet. Det finns inget helvete. Du kommer inte dit."

Och därmed kunde svenska folket andas ut och leva vidare i synd och otro. De kan känna sig trygga och säkra och fortsätta att sova gott.

---------------------

Guds vrede är kraftigt utgjutet över Sverige. Han har gett landet blinda ledare utan Tro på Hans Ord och med god förmåga att lugna folket på deras väg mot den eviga elden.