november 22, 2005

lärarna misshandlas

"Våld och hot drabbar främst lärare som tillrättavisar eller avvisar elever eller griper in i bråk mellan elever." länk
Var sjunde högstadielärare i Västerås har utsatts för fysiskt våld av en elev de senaste fem åren, och var femte lärare har hotats, enligt en undersökning.

På den gamla goda tiden då man trodde på uppfostran, då var det barnen som agades, i dag då man tror på humanismen, är det lärarna som agas.

Den grundläggande tanken bakom humanismen är att människan är god. Det är en tanke som kraftigt avvisas överallt i Bibeln. Där slås i stället fast att människan sedan syndafallets dagar har fått ondskan inom sig. Både ont och gott finns i människan från det att hon föds till jorden.

Om människan är god måste i förlängningen strafftanken överges. Överallt. I hemmet, skolan och inom kriminaltänkandet. Och så har det också blivit. Det är i dag förbjudet att aga (straffa) sina barn. Det är förbjudet att aga (straffa) barnen i skolan. Och det är förbjudet att straffa brottslingar. Brottslingar får "påföljder", och syftet får ej vara att straffa, orsaken till att brottslingar är i fängelse är att de ska rehabiliteras och orsaken till varför denna rehabilitering sker inom låsta dörrar är att allmänheten ska skyddas. Det finns alltså ingen strafftanke bakom fängelsepåföljden.

Hela denna humanistiska grundtanke måste kastas på historiens skräpkammare. Den orsakar så mycken ondska och så mycket lidande. Bl.a. just detta att barnen, som inte får straffas, kan då fritt utveckla sina onda sidor.

Biblens lära innebär däremot att barn också måste agas, dvs deras onda tendenser måste hållas i schack. Snällhet och tolerans biter inte mot den inneboende ondskan. Smärta har däremot oftast en mycket god effekt mot ondskan i barnen. Rottingen har den goda egenskapen att den effektivt kan tämja barns elaka impulser.

Nu tillåts tyvärr inte det. Därför kommer många lärare att få räkna med fortsatta hot och fortsatt misshandel.