november 11, 2005

kvinnliga professorer o. dyl.

Så fort en kvinnlig professor eller docent (eller annan hög titel) dyker upp i TV rutan så viftar jag föraktfullt med handen.

Jag inser ju att hon sannolikt inte förtjänar att stå där och uttala sig. Det är endast feministguden som låter hennes ansikte framträda i rutant.

Där det inte finns öppen kvotering så finns det en dold kvotering i samhället. Och den är totalitär. Universitet och myndigheter MÅSTE tillsätta ett antal, helst jämlikt antal kvinnor som män. Det finns ett osynligt men enormt tryck. Om man inte jämt fördelar är Jämo och andra feminister genast där med påtryckning av olika former. Alla statliga och privata företag och organisationer är dag utsatta för ett politisk (för)tryck att ha en kvinnorepresentation som speglar den politiskt korrekta jämställdhetsfilosofin.

Vi kan vara säkra på att nästan varje gång vi ser en kvinnlig s.k. "professor" så finns det minst 100 män som är betydligt mer begåvade än denna och förtjänar titeln mycket mer.

Men den kvinnliga professorn får uppträda just på grund av att personen har ett kvinnokön, och inte på grund av visdom och omdöme.

- Men kvinnor är ju idag lika välutbildade som männen?

- Ja, men utbildning är inte lika med visdom och omdöme.

Sen finns det alltid undantag, det finns enastående kloka kvinnor som förjänar sin höga ställning.

Ett intressant fenomen är att i vår tid Gud låter flickor och kvinnor bli kunniga och vältaliga. Guds syfte är med all säkerhet att alltfler kvinnor ska komma på ledande poster i vårt land i framtiden.

Men det ska då betraktas som ett Guds straff. Ett avfallet folk får de ledare de förtjänar. Och I Bibeln är det nästan alltid något negativt när kvinnor kommer till makten (de få gånger det sker i Bibeln). Så när vi ser ett land som har många kvinnor på ledande positioner så kan vi vara vissa om att också det är ett tecken på Guds vrede.

För det är i princip endast män som Gud har gett omdöme och visdom att fungera väl som ledare i samhället. När därför Guds uppreser kvinnor så kommer omdömeslöshet, förvirring och gudlöshet att breda ut sig alltmer.

Detta visar sig också mycket tydligt i t.ex. olika opinionsundersökningar. När dessa rör frågor inom t.ex. etik och moral så är det alltid betydligt fler kvinnor än män som röstar på de mest gudlösa alternativen.

------------

Det var kvinnan som först tog av den förbjudna frukten.