november 14, 2005

Jonas Gardell hatar

Riksbögen Jonas Gardell hade något att meddela svenska folket och genast erbjuds han då den mest attraktiva platsen i Sverige för den som önskar kunggöra något i skrift, dvs DN-debatt.

Det är förstås Åke Green som fått fradgan att spruta ur Riksbögens mun. Och trots att inlägget mera har karaktären av ett banalt men tufft flygblad så väljer ärevördiga DN-debatt att publicera inlägget. Ja, vad gör man inte när Riksbögen vill ha en megafon att ventilera sin aggressivitet genom.

Riksbögen tycker att Åke Green i sin predikan hatar men han vänder inte andra kinden till för det, tvärtom, han fräser ur sig den ena hatloskan efter den andra. Om Åke Green kan han t.ex. skriva:

"en förvirrad landsortspastors halvnazistiska utläggningar"

"förvirrad och teologiskt okunnig Åke Green .. så är det hat...."

"Åke Greens predikan ... är en okunnig religiös extremists klumpiga och kärlekslösa utspel, inget mer." länk

Riksbögens haranger är förtal och hat. Tänk om Åke Green hade sagt om de homosexuella att de är förvirrade, halvnazistiska, okunniga, extremister, kärlekslösa, hatande.

Det gjorde inte Åke. Men det gör Riksbögen mot de som inte tycker som han vad gäller homosex.

De sista åren har Riksbögen valt att bli extra religiös, han har nämligen gett ut en bok om "Gud", och en till är på väg. Det ligger nämligen till så att Riksbögen förut inte riktigt kunde hävda sig mot alla de som bombarderade honom med Den Heliga Skrift som kraftfullt fördömer hans livsstil. Då började han läsa ett visst slag av litteratur, sådan som var författade av folk som har en liberal och starkt kritisk syn på Bibeln. Han lärde sig då att läsa Bibeln med ormens glasögon. Och idag känner han sig självsäker i sin nya tro.

Vi utvalda ska tacka Gud för Jonas Gardell. Han är ett av många redskap för Guds vrede. Med hans hjälp kommer många förtappade syndare att uppleva en falsk trygghet i sin homosexuella relation. Han kommer att starkt bidra till att den andliga blindheten i landet ökar.

Så det gudomliga straff vi utvalda ber om ska drabba Sverige på grund av all synd, omoral och ondska, det kan vi redan se delvis förverkligat i Riksbögen och hans "evanglium".

------------------------

Den som begår ett hatbrott och misshandlar eller mördar en homosexuell ska straffas. Det är endast staten som har rätt att straffa den som lever i synd.

Gud:

"Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden."

3 Moseboken 20:13