november 26, 2005

imamers äktenskapssyn

Ekot har med dold mikrofon spelat in samtal med imamer för att luska ut vad de egentligen lär om äktenskap mellan muslimer och icke-muslimer.
"Imamerna anser det vara ett brott både mot kvinnan och religionen om ett sådant äktenskap ingås." länk
Som om det skulle vara nåt?

Även vi kristna är förbjudna att gifta oss med människor som inte har den Sanna Tron eller som dyrkar avgudar.

"Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens?
2 Korintierbrevet 6:14-15