november 16, 2005

homosex berättelser för barn

"Den aktuella dagen hade en grupp barn i förskoleklass bjudits in till DI. Där fick de ta plats i en koja och lyssna på studentens saga, en beskrivning av hur två små flickor har oralsex med varandra. Studenten läste den tre gånger - en gång med två pojkar i huvudrollerna. På den videoupptagning som spelades upp i rätten syns inte mycket i kojans halvmörker, men barnens stoj hörs - ett stoj som gradvis tystnar." länk
Här får vi en inblick i det obehagliga mörker som härskar i många teatermänniskor. De uppmuntrar sig själva att utan hämningar locka in även de små barnen i sin sexperverterade värld.

Det är så fint och gulligt så med oralsex mellan barn tyckte den här perversa teatermänniskan. Det är bland annat det här som han vill att redan de allra minsta ska plågas av.

Jag anser likt Jesus att de ansvariga för detta övergrepp borde av staten få en kvarnsten fastsatta kring halsen och sen borde de sänkas ner djupt i havet.

Matteuesevangeliet 18:6