november 16, 2005

HomO djävulskapet

"På HomO kräver man .. att homofrågor .. blir en naturlig och integrerad del i den andra ämnesundervisningen." länk

Tala om att vara djävulens advokat!

I ett rättfärdigt land skulle det finnas en inkvisitor med namn HomI (HomoInkvisitor), med uppgift att spåra upp allt i samhället som luktar acceptans av homosex.

HomI skulle ha myndighet och makt att kalla till förhör och finns misstanke om homosex eller uppmuntran till homosex så skulle åklagare kopplas in.

HomI skulle vara Guds försvarare av sann kärlek och sex mellan man och kvinna inom äktenskapets heliga ram.

HomI skulle dock inte tillåta att det bedrevs hets mot de som har en homosexuell läggning.