november 30, 2005

Hets mot folkgrupp - nej

Efter HD:s friande dom igår mot Åke Green har en del politiker och andra ändå sagt att Green gjort sig skyldig till lagen om "hets mot folkgrupp".

Personer anklagar alltså Green för ett brott som han har frikänts från av både Hovrätt och Högsta Domstolen.

Situationen är densamma som om någon som varit åtalad för mord blir frikänd men politiker och andra ändå säger att den dömde är en mördare. Det skulle aldrig accepteras.

Efter att HD hänvisat till Europadomstolen skriver man som slutord i domen:

"Det anförda leder till att ansvarsbestämmelsen om hets mot folkgrupp i detta fall bör tolkas mera restriktivt än vad dess förarbeten ger vid handen för att en konventionsenlig tillämpning skall uppnås. Som nyss anförts får det antas att en sådan konventionsenlig tillämpning inte ger utrymme för en fällande dom mot ÅG under de i målet aktuella omständigheterna. Med hänsyn till det anförda skall åtalet mot ÅG ogillas." länk
Den som därför nu säger att Åke Green ändå begått brott mot lagen om hets mot folkgrupp gör sig skyldig till brottet ärekränkning och bör åtalas och straffas.