november 29, 2005

HD friar Åke Green

Jag har tidigare skrivit om Åke Green. Det var efter att Hovrätten friade honom.

Nu har även Högsta Domstolen friat honom.

Och jag säger igen: Det är beklagligt att det blev denne obildade landsortspredikants slarviga och rätt så usla predikan som skulle bli belyst och uppmärksammad på detta sätt. Hans predikan förtjänar det inte. Det hade varit bättre om det varit en intelligent pastor eller teolog som hade förkunnat mot denna vidrighet som homosex är enligt Bibeln.

Nåväl, vi får stå ut med det som är. Nu hoppas jag bara att hetslagstiftningen skrivs om och att detta med "missaktning" avlägsnas. Det är ett för abstrakt och godtyckligt uttryck som inte kan accepteras.

Och varför ha en hetslagstiftning som ändå inte i praktiken kan få någon verkan eftersom den - enligt HD - står i opposition till Europakonventionen?

Man kan också säga att HD på ett rätt smart sätt med sin dom uttryckt ogillande mot nuvarande utformning av hetslagstiftningen. Domen är med andra ord också en tydlig signal till den lagstiftande församlingen, dvs riksdagen, med justitieministern i spetsen, att göra om läxan och skriva en ny och bättre hetslagstiftning.