november 15, 2005

ge polisen mer befogenhet

"En polis i Skövde fick en spottloska i ansiktet. Nu får han 5000 kronor för kränkningen." länk
Det är bra.

Poliser som i tjänst får höra glåpord och på andra sätt blir kränkta ska ha rätt att låta slödderpacket få veta att de lever.

Respekten för polisen behöver öka mångfaldigat. Polisen måste få betydligt större befogenheter.

Griper de t.ex. på bar gärning en stenkastande yngling eller någon som förstör andras egendom ska de har rätt att på plats ge denne prygel.

Androm till varnagel och skräck.