november 14, 2005

Fem frågor till muslimerna

1. Varför är ni så tysta när terrordåd sker av muslimer?

2. Varför finns det inga kristna terrorister bland palestinerna?

3. Av 47 muslimska stater är bara EN fri, varför?

4. Varför sker så många illdåd utförda av muslimer i Islams namn?

5. Varför förföljer och förtycker muslimska stater andra religioner?

(Frågorna hämtade från Dennis Pragers artikel i Los Angeles Times.)