november 14, 2005

Biskop Erik Vikström

En biskop i Finland är upprörd över Svenska Kyrkans homosexbeslut.

"Sverige har valt etisk relativism i stället för den allmänkyrkliga kristna gemenskapen", säger biskop Erik Vikström.

Och orsaken är delvis detta:

"Kyrkomötet i Sverige är ett starkt politiserat organ, medan kyrkomötet i Finland i högre grad är kyrkfolkets eget organ, konstaterar han." länk

Svenska Kyrkans bänkar står alltmer tomma och öde. För varje år tappar denna avfallets kyrka medlemmar. Och många präster överger det sjunkande skeppet. Lämna skeppet du också om du ännu inte gjort det, låt inte de där människorna få dina pengar!