november 23, 2005

att inte leva som man lär

"Hovrätten dömer kvinnan till fängelse i ett år och sex månader för försök till grov misshandel och ofredande. Rätten anser att kvinnan haft för avsikt att smitta mannen." länk
Den dömde är inte vilken kvinna som helst. Hon är själv HIV-smittad och har arbetat som aktiv informatör om HIV och aids.

Här har vi alltså en människa som mer än de flesta har kunskap om ett riskbeteende och en fara, och varnar andra för detta. Och ändå så bryter hon mot allt vad kunskap och moral heter och börjar leva exakt så som hon varnar andra för att leva, och inte nog med det, hon gör det dessutom på ett medvetet, planlagt och ondskefullt sätt.

Se människan.

Redan profeten Jeremia skrev:

"Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?"
Jeremia 17:9