oktober 27, 2005

Svenska Bögkyrkan

I dag fattade så Svenska Kyrkan beslutet om att acceptera en särskild välsignelseakt för homosexuella som registrerat sig för partnerskap. Länk

Det var ett självklart och väntat beslut. Svenska Kyrkan har sedan mycket lång tid tillbaka fjärmat sig från Bibeln och den Lutherska Bekännelsen. (Det finns dock några präster fortfarande som fruktar Gud. länk)

Svenska Kyrkan är fortfarande gift med Staten (trots att man formellt skilde sig år 2000), och i det äktenskapet är det Svenska Kyrkan som har valt att i lydnad underordna sig Statens åsikter och värderingar.

Det hade också i längden blivit helt omöjligt för Svenska Kyrkan att avvisa argumenten för de homosexuellas välkomnande in i samhällsgemenskapen, ty de argumenten grundas på tolerans, icke-diskriminering, kärlek och Mänskliga Rättigheter.

Intressant var att se vad Gud gjorde med ärkebiskop KG Hammar under kyrkomötet idag: "
Ärkebiskop KG Hammar brukar ofta höras i debatten. Men i dag var han förhindrad - han hade nämligen tappat rösten."

Synd att inte någon journalist frågade honom: KG Hammar, varför har Gud gjort dig stum just denna dag?

Och sen har vi den där biskopen Martin Lind, han sa: "
Jag är så tacksam och glad att Svenska kyrkan sätter ned foten i en 30 år gammal diskussion."

Hädaren inser dock inte att han satte ner foten i ansiktet på Gud.

Ja, ja, så valde då till slut Svenska Kyrkan att också offentligt välsigna det som Gud förbannar.

Svenska Kyrkan valde att skänka liv till de homosexuellas rätt till samlevnad, medan Gud tvärtom befaller dödsstraff för homosexuella som har sexuellt umgänge.

Summa summarum; Svenska Kyrkan valde således till slut att också i denna fråga följa Djävulens ord istället för Guds ord.

Gud:

"Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden."

3 Moseboken 20:13