oktober 13, 2005

Reklamfolk - Satans tjänare

"Hela 17,9 procent av landets reklamarbetare uppger i undersökningen att de erbjudits knark i sin yrkesroll, det vill säga att de har kunnat knarka på jobbet. Samtidigt säger 14,7 procent att de har drogproblem och ännu fler - 21, 7 procent - uppger att de dricker för mycket." Länk
Här bekräftas vad man alltid har vetat, att reklamfolket - dessa förtappade människor som utan hämningar sprider sin dynga över land och folk - är en samling knarkare och alkoholister.

Det är sex och åter sex i alla dess perverterade skepnader som demonerna blandat ihop och sen häller i reklamfolkets strupar tillsammans med sprit och knark.
Det är inte helt naket än på t.ex. reklampelarna, men nästan. Så fort vi stiger utanför dörren kastas skiten i våra ögon, och likaså när vi bläddrar i en tidning eller surfar på nätet. Denna satanism kallas förskönande för yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Se bara, där sitter reklamfolket och garvar i ett tillstånd av rus och vanvett och påverkar en hel nation med sina perversa alster. Den onda demokratin kan inte komma åt dem, demokratin tvärtom beskyddar dem. Men de kan inte undfly Guds dom.

Sannerligen, Guds vrede är över dem, och ska drabba dem med full kraft en dag.

Men innan det sker bör vi i Guds namn verka för att all slags anstötlig och gudsfientlig reklam förbjuds enligt lag och att ansvariga för sådant straffas.