oktober 19, 2005

Prygel och sen vatten och bröd

I Sverige kan människor begå brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott efter brott - och inte få något kännbart straff alls.

Som t.ex. den här mannen som 30 gånger (samma antal som ordet "brott" i föregående mening) har dömts för rattfylleri. Länk

Men låt säga att han efter sitt tredje rattfylleribrott straffats kännbart med prygel och några år i fängelse med sträng och hård disciplin, och därefter vård, då hade 27 rattfylleribrott och andra typer av brott undvikits, och mängder av oskyldiga människor hade undkommit att drabbas av denne mans hänsynslösa framfart.

Sveriges "humana" kriminalvård går djävulens ärende. Den gör allt för att skydda onda och hänsynslösa människor. Vanligt folk och brottsoffer tar den minimal hänsyn till. Och den bryr sig inte om rättvisan, och den förkastar med kraft allt strafftänkande.

Också detta är ett tecken på att Guds vrede är utgjuten över Sveriges land och folk. Gud har sänt förvirring och omdömeslöshet över de lagstiftande, till skada och harm för befolkningen i stort.

Gud vill att varje överhet i sin domarutövning ska återspegla Hans rättvisa och rättfärdighet. Gud vill kännbart straffa de onda, och den uppgiften har även överheten i varje land fått. De överheter som vägrar göra det straffar Gud med förhärdelse och blindhet.

Också av denna vrede plågas Sveriges folk idag.