oktober 31, 2005

Många tror på spöken

En undersökning i England: "Av 2012 personer svarar 68 procent att de tror att spöken och andar finns. Men bara 55 procent tror på gud, skriver brittiska Sky News." Länk

Ordet "spöke" är ett olyckligt ord. En del tänker nämligen då på vita lakan som svävar omkring på slott och herrgårdar.

Men det folk i allmänhet menar och tänker på är andar och väsen.

Att folk tror på sådant är naturligt. Enligt Bibeln finns en annan dimension än den vi ser med blotta ögat. I den osynliga värld som omger oss är det fullt av onda och orena andar, och änglar av olika slag.

Enligt evangelierna drev Jesus ut mängder av demoner ur folk när han vandrade på jorden, det finns flera dramatiska texter om det i Bibeln.

Det är dessa demoner och änglar som till rätt stor del påverkar vad som sker här på jorden. Varje land har sina särskilda demoner och andemakter, det är bland annat därför som folkslag kan ha så olika tänkesätt och kultur. All kultur - konst, musik, författarskap m.m. - är mer eller mindre inspirerad av demoner, likaså det politiska tänkandet och värderingarna i ett samhälle.

Demoner och änglar och andemakter påverkar allt som sker i samhället.

Och ibland händer det också att demoner uppenbarar sig för människor, t.ex. i samband med seanser, spådomar, ockulta aktiviteter, satansim, osv.

Det är rätt många människor som har direkta erfarenheter av den osynliga världen. Men de flesta tiger om sina upplevelser, för skulle de tala om det skulle de riskera att bli betraktade som sjuka eller konstiga.

När Gud straffar i sin vrede låter han ofta onda och orena andar få större spelrum hos folk och människor som förkastar Sanningen.


Kristna är inbegripna i en oavbruten strid mot ondskan:

"Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna."
Efesierbrevet 6:12