oktober 13, 2005

Jordbävningen i Kashmir

"Vårt folk var fullständigt oförberett på detta, att den starkaste jordbävningen i vår historia skulle slå till här, säger Ijaz ul-Haq, minister för religiösa frågor ... Jag tror tyvärr att detta bara är början, uppe i Kashmir och i provinsen NWFP i nordväst har 70 procent av alla hus förstörts. I dag har vi 30.000 döda men det kan snabbt bli 50.000 och till och med 100.000 döda." Länk
Bibeln är tydlig, det som Gud avskyr mer än något annat är avguderi. Den som dyrkar andra gudar än den ende sanne Guden som uppenbaras för oss i Bibeln är en avgudadyrkare.

"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig", så lyder det första budordet. Och det är bara detta det första budordet som har ett straffande hot inbyggt i sig: "Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen ..." 2 Moseboken 20.

I denna jordbävning var det främst barnen som drabbades. Det är med sorg och smärta vi ser allt lidande. Och salig är den som bidrar med hjälp och bistånd.

Samtidigt vet vi att alla straffdomar kommer från en rättvis Gud. Denna gång drabbade det en starkt muslimsk del av världen. I morgon kan ett sekulariserat land i Europa drabbas av en Guds straffdom. Eller en religiöst hycklande delstat i USA.

Varje land lider och tyngs av Guds vrede. Oavbrutet. Men speciella straffdomar - som världens gudlösa kallar "naturkatastrofer" - utgjuter Gud också hela tiden och på olika platser runt om på jorden.

Allt är "födslovåndor" inför den stora Vredesdom som ska drabba världen den sista tiden, då när himmel och jord ska upplösas av eld och Domedagen till sist ska möta människorna.

Det är bara tro och omvändelse som kan rädda en människa.