oktober 14, 2005

Insider om feminismen

I går kväll lät jag mig underhållas av Tv3:s program Insider som handlade om feminismen. Det var Fi som togs upp till behandling och i studion fanns medlemmar till det där s.k. partiet. Det var ett hysteriskt tjattrande och ett kackel som från vilken hönsgård som helst. Det var rätt kul.

Den sista tiden har vi sett en hel del svart rök bolma från feminismens källa - helvetet. Män har jämställts med talibaner och djur, män borde gasas ihjäl, kvinnor som ligger med män är könsförrädare, osv.

I feminismens hjärta bor ett aggressivt könskrig.

Feminism är en satanisk ideologi som innebär uppror mot Guds eviga skapelseordning. Och i Fi är detta särskilt markant eftersom det partiet driver ovanligt hårt s.k. rättigheter för lesbiska och andra sexuella avarter. Lite märkligt egentligen att djävulen ska avslöja sig så tydligt. Han brukar gå försiktigare tillväga när han driver länder och folk djupare in i förvirring.

Feminismen borde förbjudas. Det borde vara så att varje gång någon offentligt försvarar feminismen så borde blåljusen på polisbilar sättas på och handklovarna tas fram. Vi bör verka för att det blir straffbart enligt lag att propagera för feminism.

Mannen är kvinnans huvud. Kvinnan ska alltid och i allt underordna sig mannen och ha en ödmjuk och stillsam attityd. Kvinnan ska behaga mannen och ta väl hand om hem och barn. En kvinna får aldrig höja sin röst mot en man utan ska ha en undergiven attityd i umgänget med män.

Denna underordning ska exponeras och erkännas överallt i samhället, kvinnan ska t.ex. alltid ha lägre lön än mannen och det även om arbetsuppgifterna och utbildningen är likvärdig.

Att feminismens sataniska ideologi har så starka företrädare i just Sverige ska betraktas som en vredesakt av Gud över vårt land. Om Gud vill straffa ett land då kan han även låta kvinnor komma till makten och låta kvinnor genomsyra politik och kultur och allt annat i samhället.

Ett land som mer eller mindre leds av kvinnor är ett land under Guds vredes tryck och det driver ett land allt längre ner i ett träsk av vanvett, omdömeslöshet och förvirring.

Sedan finns det förstås alltid enstaka undantag. Det finns i samhället ledande kvinnor som Gud använder i godhetens tjänst (alla kvinnor är ju inte heller feminister). Men generellt betyder många aktiva feminister i ledarpositioner ett tecken på Guds vrede.