oktober 22, 2005

Häxor på turné

Några feministhäxor har kladdat på några dukar och åker nu på turné i Sverige för att visa upp vad deras hjärnor har skapat. Länk

I ett rättfärdigt land hade man pryglat sådana där och sedan fört dem till något avsides läger där de hade fått en gudfruktig fostran.

Så sker nu inte idag, men Guds vrede ska nå dem till slut.