oktober 19, 2005

Högsta Domstolen - de ondas försvarare

I dag har Högsta Brottstolen .. ursäkta .. Domstolen levererat tydliga riktlinjer och prejudikat till landets alla domstolar: Den som rattfull dräper oskyldiga och värnlösa kvinnor och barn ska ni behandla så omsorgsfullt det bara går.

HD har idag fastställt tingsrättens och hovrättens dom på 1,5 års fängelse för en man som rattfull körde ihjäl en kvinna och en pojke.
Maxtraffet för vållande till annans död är sex år. Länk

Därmed får vi nu ännu en gång tydligt se hur Sveriges lagstiftare värderar brottslingar och brottsoffer.

Satan finns. Och Satans vilja är att alla onda människor ska behandlas så ömt och snällt som möjligt. Och oskyldiga människor vill han plåga så mycket det går. Svenska domstolar gör precis vad Satan vill.

Också detta är ett tecken på att Gud har utgjutit sin vrede över Sverige genom att låta Satan dåra lagstiftares sinnen och därmed orsaka plåga för befolkningen.