oktober 21, 2005

Guds vrede redan här?

Guds vrede drabbar varje stund Sverige på olika sätt. Liksom alla andra länder. Men nu kanske en större Vrede ligger och väntar på ett fruktansvärt utbrott i väntan på att Gud uttalar sitt befallande ord?
"Storlarm i natt: Fågelinfluensan kan redan vara i Sverige. Beredskapen är höjd. En krisgrupp jobbar dygnet runt för att hindra ett utbrott." Länk
En skräckens oro ruvar över landet. Ångest börjar krypa in i människornas själar. Ska Gud nu visa sin makt och rättfärdighet? Ska Gud nu äntligen slå oss med väldig kraft för våra synders skull?

Ske Guds vilja.