september 30, 2005

När sänder Gud nästa pandemi?

"David Nabarro har fått FN-chefen Kofi Annans uppdrag att samordna de internationella insatserna för att förebygga och hejda en eventuell global epidemi, en så kallad pandemi." Länk
"Jag är nästan säker på att det blir en ny pandemi snart", säger David. 150 miljoner människor kan komma att dö, tror David.

Gud har sänt flera epidemier/pandemier över världen under historiens gång. Det står helt i Guds hand när Han väljer att sända nästa. Guds vredeseld brinner redan nu intensivt i världens alla länder. Människor i miljoner plågas redan idag av Guds vredes hetta. Men en pandemi kommer att snabbt förkorta livet för miljoner människor och skapa panik i världen.

Ingen vet, men i den stund du läser detta kan Gud ha släppt lös pandemins dödliga kraft.

Omvänd dig från dina synder och tro evangelium!