september 15, 2005

Häxbålen i Sverige

Svenska präster vill nu be om ursäkt för de häxbränningar som skedde i Sverige på 1600-talet. Länk

Säkert fanns det oskyldiga kvinnor som brändes på bål. Men i alla rättssystem, även i vår, döms oskyldiga ibland. Men bara för att någon oskyldig kan dömas så betyder inte det att alla brottslingar per automatik blir oskyldiga.

Dessa toleranta och ursäktande präster sviker sina trosbröder och Guds vilja.

Bibeln är nämligen tydlig:

"En trollkvinna skall du inte låta leva."

"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden."
2 Mos 22:18, 3 Mos 20:27


Att be om ursäkt för domar som åtlydde Guds befallning är skamligt.

Det har gått så långt att i dag kan folk ogenerat söka efter häxor genom arbetsförmedlingens försorg. Länk. Som kristna bör vi istället verka för att kriminalisera sådan verksamhet och
att dödsstraff införs i lagen för människor som sysslar med häxeri och trolldom.