september 17, 2005

Guds dom genom orkanen Katrina

Det finns inget som sker av en slump. Allt styrs av den Allsmäktige. Därför borde alla kristna lära sig att se orsakerna till varje dom som Gud sänder över städer, länder och folk. Det finns alltid ett gudomligt syfte med t.ex. en jordbävning eller en orkan. Det är inte alltid uppenbart. Men ibland är det tydligt nog.

Gud sände i vrede orkanen Katrina över New Orleans eftersom synderna där hade passerat gränsen. Vi kan förstå det bättre genom att läsa följande två artiklar, klicka på länkarna:

Katrina ska ses som en "syndaflod" över staden New Orleans. Katrina utgör nu ett varnande exempel för hela världen och vill mana oss alla till tro och omvändelse.