september 30, 2005

När sänder Gud nästa pandemi?

"David Nabarro har fått FN-chefen Kofi Annans uppdrag att samordna de internationella insatserna för att förebygga och hejda en eventuell global epidemi, en så kallad pandemi." Länk
"Jag är nästan säker på att det blir en ny pandemi snart", säger David. 150 miljoner människor kan komma att dö, tror David.

Gud har sänt flera epidemier/pandemier över världen under historiens gång. Det står helt i Guds hand när Han väljer att sända nästa. Guds vredeseld brinner redan nu intensivt i världens alla länder. Människor i miljoner plågas redan idag av Guds vredes hetta. Men en pandemi kommer att snabbt förkorta livet för miljoner människor och skapa panik i världen.

Ingen vet, men i den stund du läser detta kan Gud ha släppt lös pandemins dödliga kraft.

Omvänd dig från dina synder och tro evangelium!

september 17, 2005

Guds dom genom orkanen Katrina

Det finns inget som sker av en slump. Allt styrs av den Allsmäktige. Därför borde alla kristna lära sig att se orsakerna till varje dom som Gud sänder över städer, länder och folk. Det finns alltid ett gudomligt syfte med t.ex. en jordbävning eller en orkan. Det är inte alltid uppenbart. Men ibland är det tydligt nog.

Gud sände i vrede orkanen Katrina över New Orleans eftersom synderna där hade passerat gränsen. Vi kan förstå det bättre genom att läsa följande två artiklar, klicka på länkarna:

Katrina ska ses som en "syndaflod" över staden New Orleans. Katrina utgör nu ett varnande exempel för hela världen och vill mana oss alla till tro och omvändelse.

september 16, 2005

Fördubbling av våldsamma orkaner

"Antalet kraftiga orkaner på jorden har nästan fördubblats de senaste 35 åren, visar ny amerikansk forskning." Länk
Orkanerna blir allt kraftigare och förödelsen alltmer omfattande. Det är ett tydligt tidstecken. Synden i världen håller på att rinna över måttet på bägaren. Och när synden förökas blir också Guds vrede mer märkbar och synlig. Varje orkan och tromb som skapar förödelse är Guds vredes rytande och straff, och samtidigt en kallelse till tro och omvändelse.

september 15, 2005

Häxbålen i Sverige

Svenska präster vill nu be om ursäkt för de häxbränningar som skedde i Sverige på 1600-talet. Länk

Säkert fanns det oskyldiga kvinnor som brändes på bål. Men i alla rättssystem, även i vår, döms oskyldiga ibland. Men bara för att någon oskyldig kan dömas så betyder inte det att alla brottslingar per automatik blir oskyldiga.

Dessa toleranta och ursäktande präster sviker sina trosbröder och Guds vilja.

Bibeln är nämligen tydlig:

"En trollkvinna skall du inte låta leva."

"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden."
2 Mos 22:18, 3 Mos 20:27


Att be om ursäkt för domar som åtlydde Guds befallning är skamligt.

Det har gått så långt att i dag kan folk ogenerat söka efter häxor genom arbetsförmedlingens försorg. Länk. Som kristna bör vi istället verka för att kriminalisera sådan verksamhet och
att dödsstraff införs i lagen för människor som sysslar med häxeri och trolldom.