augusti 07, 2005

"tillåt bigami"

"Det finns för det första inget skäl till varför rätten eller möjligheten till fler än två föräldrar ska förbehållas HBT-personer. Rimligen innebär en sådan rättslig utveckling mot fler än två föräldrar som hon förespråkar att det lagstadgade förbudet mot bigami måste upphävas. Professor Bo Rothstein

Det är märkligt att ett gudlöst och sekulariserat samhälle som det svenska fortfarande har kvar en i någon mån "kristen" äktenskapsbalk.

Men också i Sverige arbetar mörka krafter på att sprida förakt och avsky för äktenskapet - det gudagivna förbundet mellan en man och en kvinna.

Det är Gud som utlämnar människor åt förvridna tankar och låter perversa lustar koka i deras ådror som de sedan vill få accepterat i lag.

Att samhället nu intensivt förbereds för att alla möjliga gudlösa förbindelser ska "äktenskapiseras" är förstås en Guds vredesaktivitet, ty ett gudlöst samhälle som vänder Skaparen ryggen får räkna med att ledas till vanvett och andlig blindhet. Man drabbas med andra ord mer och mer av Guds vrede.