augusti 14, 2005

Människorna slås med ångest

"Andelen ångestfyllda svenskar har nästan fördubblats på tio år. Var femte svensk upplever i dag stark oro och ångest. Djupgående ångest har blivit ett större hot mot folkhälsan än rökning, åtminstone bland män." Länk
Se även Länk.

Att alltfler människor drabbas av ångest är också det ett tecken i tiden. Ett av många tecken innan jordens undergång och Jesu ankomst är att ångesten ökar bland människorna på jorden:

"Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån."
Lukasevangeliet 21:25


"Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda ... Romarbrevet 2:9

Guds vrede utgjuts allt häftigare över människorna den sista tiden, vilket drabbar många i form av psykisk ohälsa och ångest.

Det är bara tro och omvändelse som kan rädda människans sargade själ den sista tiden.